संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीगणेशस्तव:

श्रीगणेशस्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


दहनजनुर्मुखविनुत:
त्रिभुवनपो जय गणप ॥१॥
नतसकलेप्सितवरद:
बहुकरुणो जय गपप ॥२॥
इभमुखमाप्रदचरण:
इभवदनो जय गणप ॥३॥
अखिलकलाकलनपटु:
यमिसुलभो जय गणप ॥४॥
तुहिनकलार्भकधरक:
अहिपनुतो जय गणप ॥५॥
अमरततिप्रणतपद:
नतवरदो जय गणप ॥६॥
धरणिधवप्रजनिसुत:
श्रितधनदो जय गणप ॥७॥
नतविभवप्रचयकर:
नतवरदो जय गणप ॥८॥
प्रणतकृपासलिलनिधि:
स्वगुरुनुतो जय गणप ॥९॥
तनुधिषणारुचिरतर:
बृहदुदरो जय गणप ॥१०॥
द्रुहिणरमेट्शिवकलित:
करिवदनो जय गणप ॥११॥
कणभुगहीण्मुखनयद:
प्रमदकरो जय गणप ॥१२॥
इहपरशङ्करनमन:
अरुणपदो जय गणप ॥१३॥
प्रणवरताशयवरद;
प्रणवतनुर्जय गणप ॥१४॥
प्रणतजनावननिरत:
सममतिदो जय गणप ॥१५॥
अखिलशुभव्रजदनति:
कलिशमनो जय गणप ॥१६॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP