TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीकल्किस्तव:

श्रीकल्किस्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीकल्किस्तव: [ पुष्पिताग्रा ]
भवभवभयभञ्जनप्रवीणं
भजददितिप्रभवावनीप्रजातम् ।
कलिमलशमनं भजामि कल्किं
भ्रमरभुजङ्गमनीरदाभकेशम् ॥१॥
शरदृतुजलदाभवस्त्रवोतं
कररुचिह्रापिताम्बुजातदर्पम् ।
कलिमलशमनं भजामि कल्किं
श्रितजनवत्सलताप्रमुख्यरम्यम् ॥२॥
अहिरिपुमुखदेवतालिनम्यं
सपदि वितीर्णनिजाङ्घ्रिनम्रकाम्यम् ।
कलिमलशमनं भजामि कल्किं
वरनिकरस्पृशिसक्तनैजचित्तम् ॥३॥
विहतनतकृतान्तमुख्यभीतिं
सकरुणलालितकृष्णभक्तपूगम् ।
कलिमलशमनं भजामि कल्किं
बहुलकृपार्द्रमनोsमृतप्रजातम् ॥४॥
अजसुतशुकमुख्यगीतकीर्त्तिं
सुररमणीनिकरस्तुतापदानम् ।
कलिमलशमनं भजामि कल्किं
कनकमुखाखिलकाङ्क्षितं स्पृशन्तम् ॥५॥
भवजलनिधिपारदाङ्घ्रिसक्तं
वरदकटाक्षपवित्रितात्मभक्तम् ।
कलिमलशमनं भजामि कल्किं
मधुकरवायुभुगम्बुधर्तृकेशम् ॥६॥
पदनतविनतातनूजवाहं
विनतजनालिसमस्तपापदाहम् ।
कलिमलशमनं भजामि कल्किं
बहुजनवादिवरेण्यवाहनाढ्यम् ॥७॥
नयनचरणमुख्यपूजिताङ्घ्रिं
करविलसद्वरदानयादिमुद्रम् ।
कलिमलशमनं भजामि कल्किं
मुनिजनतापहृताब्धिजातगर्वम् ॥८॥
विनयदनमदिष्टदानशीलं
सपदिनिवारितकष्टजाललीलम् ।
कलिमलशमनं भजामि कल्किं
निजचरणाष्टकपाठतुष्टबुद्धिम् ॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:47.2230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

सोप

 • न. 
  1. केळ , चवेणी या झाडाची त्वचा , साल .
  2. बैलाच्या गळ्यांतील घंटाचा पट्टा ( पूर्वी केळीच्या सोपटाचा करीत यावरुन ).
  3. केळीचें सबंध पान , डांग . 
  4. दाणे नसलेलें कणीस . कणेंविण सोपटें। कणसें लागलीं आथी एक दाटे। - ज्ञा ९ . ४३३ .
  5. उसांचे चिपाड ..
   
 • ०पडणें बाजरी - जोंवल्याच्या पिकावर कीढ पडणें .
   
 • वि.  फोल ; निष्फळ ; व्यर्थ . तरी वोसणताही बोलु तयाचा । परी सोपु वचे। - ज्ञा ८ . ६  
 • सोपटर्णे अ.क्रि. असक्त होर्णे , झडर्णे : दुबळे होर्णे .
   
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

अशुभ कार्य करून आल्यावर, घरात प्रवेश करण्यापूर्वी पाय कां धुवावेत?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site