TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीगणपतिहयग्रीवनृसिंहकल्किस्तोत्रम्

श्रीगणपतिहयग्रीवनृसिंहकल्किस्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीगणपतिहयग्रीवनृसिंहकल्किस्तोत्रम् [ नन्दनम् ]
नतवरदान् भवप्रशमनान् समीरभुक्कुन्तलान्
कमलकरात्र्छरद्घनपटान् भजत्सुपर्वद्रुमान् ।
कुशलकृतो निलिम्पविनुतान् मनोज्ञरूपाञ्चितान्
गणपतिवाजिकण्ठमनुभूनृसिंहकल्कीन् भजे ॥१॥
सुरवरदान् कृतान्तशमनान् कृपार्द्रहृन्नीरजॉं
स्त्रिभुवनपान् मुनिव्रजनुतान् सुवर्णमुख्यप्रदान् ।
घनचिकुरान् भवाब्धितरणान् समस्तकाम्यप्रदान्
करिवदनं तुरङ्गमगल नृसिंहकल्की भजै ॥२॥
अभयकरान् समस्तनयदान् परास्तपद्मेक्षमान्
दुरितहरान् सुपर्णकलितान् सुमेषुगुर्वाकृतीन् ।
प्रणतपरानभीष्टदपदान् समस्तकष्टान्तकान्
द्विरदमुखं तुरङ्गगलकं नृसिंहकल्की श्रये ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:49.2230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

worthless

  • बेकार 
  • कुचकामी 
RANDOM WORD

Did you know?

Request for Anagha Ashtami Puja vrat Sagrasangit Puja
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.