संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीगुरुदत्तात्रेयनवरत्नमालिकास्तव:

श्रीगुरुदत्तात्रेयनवरत्नमालिकास्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


वैराग्याकरशीर्षमणे
हर्षा ( मोदा ) र्णवहरशीर्षमणे ॥
जय जय दत्तात्रेयगुरो ॥१॥
अखिलब्रह्माण्डेक्यज्ञं
त्रिभुवनवासिप्रणताङ्घ्रिम् ॥
अव्याजकृपासिन्धुहृदं ( वारीशं )
कलेये दत्तात्रेयगुरुम् ॥२॥
नम्रजनेप्सितकरितुरग -
प्रमुखश्रीदकटाक्षलवम् ॥
विधिहरिशंकरनिजरूपं
कलये हृदये गुरुदत्तम् ॥३॥
ॐकारर्थनिजाकारं
नैष्कर्म्याञ्चितजनसुलभम् ॥
ओंमुखमनुजपमुदितहृदं
दत्तात्रेयं हृदिं कलये ॥४॥
अखिलमरनुतचरणाब्जं
कमलादापितनमदृद्धिम् ॥
वरततिपालितहैहयपं
हृदये कलये गुरुदत्तम् ॥५॥
भूतिव्रातप्रदचिन्तं
गोरक्षाद्रिप्रणुतपदम् ॥
करुणावरुणालयहृदयं
हृदये कलये दत्तगुरुम् ॥६॥
उरगाधिपकृतनिजतल्प -
क्षणदाकान्तकृतोत्तंसम्र् ॥
नतनिखिला [ शय ] पूर्तिकरं
वन्दे दत्तात्रेयगुरुम् ॥७॥
अङ्गजमुखरिपुवशमुक्त -
स्वपदाम्भोजप्रणतजनम् ॥
काङ्क्षितशुभततिदातारं
दत्तनिजाख्यं गुरुमीडे ॥८॥
अगणितनयगणपारीणं
केशरुचा ( परा ) जितदिनरमणम् ॥
इहपरसौख्यप्रदचरणं
दत्तात्रेयं गुरुमीडे ॥९॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP