TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीजगदम्बास्तोत्रम्

श्रीजगदम्बास्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीजगदम्बास्तोत्रम् [ अश्वधाटी ]
खण्डान्यपङ्कजभवाण्डा सुहृत्प्रणतपण्डाप्रदाननिपुणा
उर्व्यादृता निराजनुर्व्यालविष्णूरनिर्व्याजपूर्णकरुणा ।
पीताम्बरा प्रणतवाताशनाजलधिजातास्तु भव्यततिदा ॥१॥
शुण्डालवाजिरथदण्डादिदा रुचिरतुण्डावधूतसहजा
चण्डस्वरूपमतिदण्डादिदैत्यततिदण्डप्रसक्तधिषणा
शान्ताशयाखिलपकान्तामणि प्रणतचिन्तामणिस्वचरणा ॥२॥
मुण्डासुहाब्धिभवखण्डावतंसदयिताण्डप्रजेशविनुता
कीलालसम्भवजनीलाम्बरानुजनिशैलप्रमुख्यविनुता
द्वेष्टादिवर्जितमनीषा मनोजनतशीर्षाभिनन्दितपदा ॥३॥
हाहार्चिता प्रचुरमोहप्रजातधनगेहाद्यनित्यनिवसत्
स्वाहादिदोषसहितेहाप्रदुष्टमतिनीहारचण्डकिरणा
श्यामा गृहद्रविणरामासुतप्रमुखकामादिहीनसुलभा ॥४॥
आद्याsविबोधहृद्याssत्मबोधमुखविद्याप्रदाननिपुणा
पादोत्थधूलिरतमोदोत्सवप्रचययादोगणालयशशी
रोगार्तिहा विहितयोगादिशास्त्रा xलृजभोगाsहिशायिरमणी ॥५॥
ऊरीकृतार्त्तिततिदूरीकृति: सकलसूरीडिताssत्ममहिमा
वीटीप्रिया विभुधकोटी ररत्नततिकोटीनिधृष्टचरणा
बुद्धिप्रकर्षयुतऋद्धिप्रसाध्यकृतिसिद्धिप्रदानचतुरा ॥६॥
कष्टापनीतियुतमिष्टान्नभुक्तिलसदिष्टालिदा मुरहरा -
श्लिष्टादिरम्यविधिहृष्टाशया दिविजजुष्टाङ्घ्रिपद्मयुगली
भीतिव्रजापहृतिभूतिप्रदानमुखरीतिस्वकीयचरिता ॥७॥
हृत्तापहा प्रचुरवित्तच्रजाधिपतिचित्तप्रभूमुखनुता
दीनार्त्तिहा विबुधसेनाग्रणीप्रमुखनानासुराग्र्यकलिता
वाणीशविष्णुमृगपाणीडिता रुचिरतैणौजिताक्षालिसुधना ) ? ) ॥८॥
फालाक्षफालशुचिकीलाप्रदग्धसुतलीलाजिताखिलजगत्
कारुण्यधि: सतततारुण्यरम्यपुरुलावण्यजन्मधरणी
मेनादिमारचितगानावलीविषयवानासनप्रियतमाx ॥९॥
वीणाधरे तरुणशोणाधरे सततवीणादह्रेडितपदे
काणादि [द?] शास्त्रधरवाणार्चिते कुसुमबाणासुदानमुदिते
एणाङ्कचूडसति शोणाब्जपादनतकाणादमुख्यनयदे ॥१०॥
तन्द्राविहीनतमिचन्द्रार्धभूषितमहेन्द्रादिपूज्यचरणा
पादार्चनासुलभमोदव्रजा रुचिरनादाद्युपास्यचरणा
ॐकारमन्त्रमुखझङ्कारसक्तनतहुङ्कारतर्जितयमा ॥११॥
औदार्यवृत्तिअलसितौदास्यधीरुचिरसौदासमुख्यकलिता -
sनङ्गप्रसूतिकृदङ्गाञ्चिता हृदयरङ्गादिनाथदयिता
मोदप्रदे सकलवेदान्तगीतनिजपादाम्बुजातविभवा ( महिमा ) ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:51.8500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मुक्षुद

 • स्त्री. जेवणानंतर तोंड स्वच्छ करण्यासाठीं खाण्याचे सुपारी , लवंग इ० पदार्थ ; जेवणानंतर सुपारी इ० खाणें ; मुखशुद्धि . [ सं . मुखशुद्धि ] 
RANDOM WORD

Did you know?

अंत्येष्टी संस्कारात और्द्ध्वदेहिक विधि काय असतो ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.