TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीद्वारकालक्ष्मीस्तुति:

श्रीद्वारकालक्ष्मीस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीद्वारकालक्ष्मीस्तुति: [ शार्दूलविक्रीड्तम् ]
शश्वत्स्थायिविनश्वरार्थविभिदासंशीलताप्ताखिल -
भोग्यव्रातविरागसम्पदमलस्वान्ताप्यपादाम्बुजाम् ।
रागद्वेषमुखान्तरारिजितधीलभ्येतरस्वाङ्घ्रिकां
श्रीमद्द्वारवतीपुरीपरिवृढां सम्भावये सन्ततम् ॥१॥
पीयूषाशनदेशिकद्रविणपाहङ्कारहुङ्कर्तृता -
भ्राजन्नैजवचोविलासकमलोद्रेकत्वमाप्नोत्यरम् ।
यत्पादाब्जसकृन्नतेरपि जनुर्मौक्त्यादिदारिद्र्यवान्
श्रीमद्द्वारवतीपुरीपरिवृढां सम्भावये सन्ततम् ॥२॥
स्वर्णक्ष्माधरजाधराधिपसुतापूर्वोद्भवानुष्ठोता -
नन्तामन्दतुलादिवर्जिततप:साम्राज्यफाल्याञ्चिताम् ।
संसारानलतप्तसन्ततसुधाधाराधराङ्घ्रिस्मृतिं
श्रीमद्द्वारवतीपुरीपरिवृढां सम्भावये सन्ततम् ॥३॥
वीक्षामात्रलवापनीतचरणाम्भोजातभृङ्गायित -
स्वान्तव्रातजनुश्चयार्दितमहापापोपपापावलिम् ।
नागेट्स्यनदनवाजिकोशपृतनामुख्याखिलश्रीप्रदां
श्रीमद्द्वारवतीपुरीपरिवृढां सम्भावये सन्ततम् ॥४॥
प्रोद्यद्घस्रमहीशदीधितिततिस्पर्शातिदेदीपित -
तप्तस्वर्णपयोजगर्भंनिखिलाहङ्कारहङ्कारिकात् ।
नागाधीश्वरनैजतल्पहृदयाम्भोजातचण्डच्छविं
श्रीमद्द्वारवतीपुरीपरिवृढां सम्भावये सन्ततम् ॥५॥
पार्थाय स्वधवेन बोधितमभूत्सर्वोत्तमं वस्तु यद् -
ब्रह्माख्यं क्षरतोsक्षरादपि परं तत्प्रापकाख्याक्षराम् ।
कृष्णादीपसमुद्भवाब्दववपुर्गीतस्वमाहात्म्यिकां
श्रीमद्द्वारवतीपुरीपरिवृढां सम्भावये सन्ततम् ॥६॥
आम्नायालितदीयशीर्षगदितान् धर्मादिमोक्षान्तिमान्
सर्वार्थान् युगपत्प्रदातुमिव सञ्जातां चतुर्भिर्भुजै: ।
आशीर्वादसमीहकानततते: सर्वेप्सितप्रापिकां
श्रीमद्द्वारवतीपुरीपरिवृढां सम्भावये सन्ततम् ॥७॥
एकच्छत्रलसत्स्वशासनमहाच्छायान्यगासादिता -
शेषक्षोणिभुव: स्वरादिसकलत्रैलोक्यवर्तिप्रजाम् ।
फुल्लाब्जोत्पलपङ्कजन्मतुलसीमल्लीमुखैरर्चितां
श्रीमद्द्वारवतीपुरीपरिवृढां सम्भावये सन्ततम् ॥८॥
कुष्ठापस्मृतिसन्निपातधरणीपालीययक्ष्मज्वर -
मूर्च्छोन्मादमुखाखिलामयचयोच्छेदप्रवीणस्मृतिम् ।
नम्रालीहृदयान्धकारजनकब्रह्मात्मभेदापहां
श्रीमद्द्वारवतीपुरीपरिवृढां सम्भावये सन्ततम् ॥९॥
भोजक्ष्मापतिपूतनाकुवलयापीडावनीसञ्जनु: -
कारूषाधिपडिम्भपालधरधुन्मुख्यासुहप्रेयसीम् ।
क्षोणीनायकाप्रमुख्यविनमत्सर्वेष्टदानव्रतां
श्रीमद्द्वारवतीपुरीपरिवृढां सम्भावये सन्ततम् ॥१०॥
बाह्याशेषपदार्थजालतृणवत्तुच्छत्वविज्ञानते
निर्धूताखिलकामनाशयततिध्यातस्वपादाम्बुजाम् ।
शङ्खस्यन्दनपद्भयघ्नवरदभ्राजत्कराम्भोरुहां
श्रीमद्द्वारतीपुरीपरिवृढां सम्भावये सन्ततम् ॥११॥
अम्भोभूनवमल्लिकाम्रकलिकानीलोत्पलाशोकद्रु - [?]
पाण्यग्रेभवतातशात्रवशिरोरत्नांशुराजत्पदाम् ।
वाणीशैलसुताप्रमुख्यमहिलागीतापदानां मुहु:
श्रीमद्द्वारवतीपुरीपरिवृढां सम्भावये सन्ततम् ॥१२॥
भूयोsनन्तभवाख्यसंसृतिमहावाराशिमग्नस्वपात् -
पाथोजाश्रितदीनलोकनिखिलश्रान्तिव्रजोन्मूलिनीम् ।
चेत:शान्तिबहि:स्वदान्त्यकुशलक्षान्तिप्रमुख्यप्रदां
श्रीमद्द्वारवतीपुरीपरिवृढां सम्भावये सन्ततम् ॥१३॥
भक्ताल्यै यममुख्यसाध्वसततेरुच्छेदनार्थं द्रुतं
सानन्दं यममुख्यभूमिविलसद्योगाधिपत्यप्रदाम् ।
हेरम्बाद्यनिवार्यविघ्नदमहापापेभपञ्चाननं
श्रीमद्द्वारवतीपुरीपरिवृढां सम्भावये सन्ततम् ॥१४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:58.4130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

autopolyploidy

  • स्त्री. Cyt. स्वबहुगुणितता 
  • समगटगुणन 
  • समगट गुणन 
  • व्यक्तीच्या शरीराच्या कोशिकेतील रंगसूत्रांची संख्या तिप्पट, चौपट इ. अशी असून ते सर्व संच एकाच जातीच्या वनस्पतीतून गुणनामुळे आलेले असण्याचा प्रकार 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

Why are you transliterating?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site