TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीलक्ष्मीनृसिंहप्रह्लादस्तोत्रम्

श्रीलक्ष्मीनृसिंहप्रह्लादस्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीलक्ष्मीनृसिंहप्रह्लादस्तोत्रम् [ हरनर्तनम् ]
भक्तकल्पमहीरुहान् भवभीतिभञ्जकभावनान्
भोगिभानुमधुव्रताभकचान् करास्तसरोरुहान् ।
स्वर्णवर्णपरावृतान् वरदानतत्परचेतसो
भार्गवीनरकेसरिप्रह्लादकान् हृदि भावये ॥१॥
नम्रकामसमस्तदाञ् जगदालिनम्यपदद्वयान्
सौम्यरम्यहृदम्बुजान् दिविजामरासुरासपृमान् ।
कृत्तभक्तकृतान्तकान् नतिकृत्कृपाम्बुधिमानसान्
भार्गवीनरकेसरिप्रह्लादकान् हृदि भावये ॥२॥
मेनकादिसमर्चिताञ्छुकशौनकादिमुनीडितान्
स्वर्णमेघघनच्छवीन् नतकाङ्क्षिताखिलवस्तुदान् ।
संसृताम्बुधिपारदान् फणिनीरदद्युतिकुन्तलान्
भार्गवीनरकेसरिप्रह्लादकान् हृदि भावये ॥३॥
नम्रपापनिकृन्तनान् विनतातनूभवसंस्तुतान्
भक्तिमत्करुणाम्बुधीन् करशोभिभीतिहमुद्रिकान् ।
सर्वशास्त्रततिप्रदान् हिमरश्मिडम्बरहाननान्
भार्गवीनरकेसरिप्रह्लादकान् हृदि भावये ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:07.1930000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

inbred variety cross

 • अंतःप्रजात वाण संकर 
RANDOM WORD

Did you know?

ADHYAY 43 OF GURUCHARITRA IS WRONGLY PRINTED AND ADHYAY 47 AND 48 ARE SAME KINDLY CHANGE or make correction for it
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.