TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीगुरुदत्तवाणीस्तुति:

श्रीगुरुदत्तवाणीस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीगुरुदत्तवाणीस्तुति: [ पृथ्वी ]
मनोभवरुडादिषड्रिपुवशस्थिताप्येतरा
विचारजितचित्तभू ( मन्मथ ) प्रमुखलभ्यपादाम्बुजा: ।
पुरन्दरमुखामरव्रजसमर्चिताङ्घ्रिद्वया
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीभंजे ॥१॥
पदाब्जविनमत्यधिगतार्थवाग्वैखरी
[ पदाब्जविनमद्व्रजाधिगतसार्थवाग्वैखरी ]
हृतत्रिदशभूमिभृत्त्रिदिवदेशिविद्यावली: ।
जरामयकुपञ्चतामुखनिवारिताङ्घ्रिस्मृती -
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीर्भजे ॥२॥
उमापतिरमापतिप्रभृतिनिर्जराल्यादृता:
श्रितालिकरुणासुधाsमृतनिधिस्वचेतोsम्बुजा: ।
प्रणम्रजनसात्कृतद्विरदवाजिसेनादिमा
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीर्भजे ॥३॥
पदैकशरणावलीदुरितदन्तिपञ्चानना
भुजङ्गममहीपतिस्वशयनप्रसादप्रदा: ।
सुवर्ण [ मणि ] पारदद्युतिहसिष्णुवर्ष्मच्छवी -
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीर्भजे ॥४॥
पराशरतनूजततनुजशौनकादिस्तुता:
पराक्षरविबोधदस्वमनुगाक्षरालीजपा: ।
प्रणन्तृसकलेप्सितव्रजवितारिधूल्यङ्घ्रिका
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीर्भजे ॥५॥
कमण्डलुमुखोsल्लसन्निजकरामृतप्रोद्भवा:
स्फुटीकृतनिजात्मसत्सुखचिदादिविश्वाकृती: ।
सरोजनवमल्लिकामुखसुमावलीपूजिता
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीर्भजे ॥६॥
स्वकीयवशर्तितालसितसर्वलोकव्रजा:
समस्तधरणीधवीविहितपादनम्रावली: ।
ज्वरादिनिखिलामयप्रशमनप्रवीणस्मृती -
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीर्भजे ॥७॥
कटाक्षविनिवारितासुरमन:प्रवृत्तिव्रजा:
समस्तभयवारकेप्सितवरप्रदस्वार्चना:
विनिर्जितविकारसन्ततिसमर्चितस्वाङ्घ्रिका
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीर्भजे ॥८॥
मरुत्त्वहुतवाहनाहरिन [ ण ] वर्ष्मभूनिरृति -
प्रचितामरुदब्धिभूप्रमुखसेव्यपादाम्बुजा: ।
शमादिसुगुणावलीजलनिधीकृतस्वानता
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीर्भजे ॥९॥
नतश्रमनिबर्हणप्रवणचित्तपाथोरुहा
यमाद्यवयवव्रजोल्लसितयोगविश्राणिका: ।
नताघनिकरक्षमानिधिनिजान्तरङ्गाम्बुजा
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीर्भजे ॥१०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:49.9270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

oxycanthous

  • कंटकयुक्त, काटेरी 
  • अनेक काटे असलेले (पान, खोड, फळ इ.) उदा. हॉथॉर्न (Crataegus oxycantha L.) याच्या फांद्यांचे रुपांतर काट्यांत झालेले असते. 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणती वस्तु खाण्यातून वर्ज्य अथवा तिचा त्याग केल्याने काय पुण्य किंवा फळ मिळते?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.