TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीगुरुदत्तवाणीस्तुति:

श्रीगुरुदत्तवाणीस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीगुरुदत्तवाणीस्तुति: [ पृथ्वी ]
मनोभवरुडादिषड्रिपुवशस्थिताप्येतरा
विचारजितचित्तभू ( मन्मथ ) प्रमुखलभ्यपादाम्बुजा: ।
पुरन्दरमुखामरव्रजसमर्चिताङ्घ्रिद्वया
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीभंजे ॥१॥
पदाब्जविनमत्यधिगतार्थवाग्वैखरी
[ पदाब्जविनमद्व्रजाधिगतसार्थवाग्वैखरी ]
हृतत्रिदशभूमिभृत्त्रिदिवदेशिविद्यावली: ।
जरामयकुपञ्चतामुखनिवारिताङ्घ्रिस्मृती -
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीर्भजे ॥२॥
उमापतिरमापतिप्रभृतिनिर्जराल्यादृता:
श्रितालिकरुणासुधाsमृतनिधिस्वचेतोsम्बुजा: ।
प्रणम्रजनसात्कृतद्विरदवाजिसेनादिमा
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीर्भजे ॥३॥
पदैकशरणावलीदुरितदन्तिपञ्चानना
भुजङ्गममहीपतिस्वशयनप्रसादप्रदा: ।
सुवर्ण [ मणि ] पारदद्युतिहसिष्णुवर्ष्मच्छवी -
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीर्भजे ॥४॥
पराशरतनूजततनुजशौनकादिस्तुता:
पराक्षरविबोधदस्वमनुगाक्षरालीजपा: ।
प्रणन्तृसकलेप्सितव्रजवितारिधूल्यङ्घ्रिका
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीर्भजे ॥५॥
कमण्डलुमुखोsल्लसन्निजकरामृतप्रोद्भवा:
स्फुटीकृतनिजात्मसत्सुखचिदादिविश्वाकृती: ।
सरोजनवमल्लिकामुखसुमावलीपूजिता
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीर्भजे ॥६॥
स्वकीयवशर्तितालसितसर्वलोकव्रजा:
समस्तधरणीधवीविहितपादनम्रावली: ।
ज्वरादिनिखिलामयप्रशमनप्रवीणस्मृती -
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीर्भजे ॥७॥
कटाक्षविनिवारितासुरमन:प्रवृत्तिव्रजा:
समस्तभयवारकेप्सितवरप्रदस्वार्चना:
विनिर्जितविकारसन्ततिसमर्चितस्वाङ्घ्रिका
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीर्भजे ॥८॥
मरुत्त्वहुतवाहनाहरिन [ ण ] वर्ष्मभूनिरृति -
प्रचितामरुदब्धिभूप्रमुखसेव्यपादाम्बुजा: ।
शमादिसुगुणावलीजलनिधीकृतस्वानता
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीर्भजे ॥९॥
नतश्रमनिबर्हणप्रवणचित्तपाथोरुहा
यमाद्यवयवव्रजोल्लसितयोगविश्राणिका: ।
नताघनिकरक्षमानिधिनिजान्तरङ्गाम्बुजा
मनोsमृतसमुद्भवे धिषणदत्तवाणीर्भजे ॥१०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:49.9270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तै

 • क्रि.वि. ( काव्य ) १ तेव्हा ; त्या वेळेस ; तई . जै मज मूर्च्छा येत्ये , ब्रह्मांड भ्रमतेचि तै कोंदे । - मोकर्ण ५३५ . २ तरी . हा न पुसता हे गोठी । तरि देवो सोडिते कां गांठी । तै कैसेनि आम्हा भेटी । परमार्थेसी । - माज्ञ १७ . ४२८ . ? [ सं . तदा ; प्रा . तइ ] 
 • ०लागु क्रिवि . तेव्हांपासून . तैलांगु आम्हां आणि डुडुळां थोर वैर । - पंच ३ . ११ . 
 • ०हून क्रिवि . तेव्हांपासून ; तेथून . 
RANDOM WORD

Did you know?

गणेश गीता कोणी वाचावी ?
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.