TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीजगदम्बा ( पद्मा ) स्तुति:

श्रीजगदम्बा ( पद्मा ) स्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीजगदम्बा ( पद्मा ) स्तुति: [ विद्युन्माला ]
रागिविदूरा पायात् पद्मा ॥१॥
योगाप्यङ्घ्रि: पायात् पद्मा ॥२॥
देवार्च्याङ्घ्रि: पायात् पद्मा ॥३॥
जारठ्ययघ्नी: पायात् पद्मा ॥४॥
दुर्मृत्युघ्नी पायात् पद्मा ॥५॥
दत्तैश्वर्या पायात् पद्मा ॥६॥
विद्यादात्री पायात् पद्मा ॥७॥
कारुण्याब्धि: पायात् पद्मा ॥८॥
गौरीपूज्या पायात् पद्मा ॥९॥
दन्त्यादिस्पृक् पायात् पद्मा ॥१०॥
नम्राघघ्नी पायात् पद्मा ॥११॥
भोगीड्वर्ण्या पायात् पद्मा ॥१२॥
मर्मच्छाया पायात् पद्मा ॥१३॥
कीरस्तव्या पायात् पद्मा ॥१४॥
हंसीकण्ठी पायात् पद्मा ॥१५॥
इष्टस्प्रष्ट्री पायात् पद्मा ॥१६॥
धर्मंस्प्रष्टी पायात् पद्मा ॥१७॥
अर्थस्प्रष्टो पायात् पद्मा ॥१८॥
कामस्प्रष्ट्री पायात् पद्मा ॥१९॥
मोक्षस्प्रष्ट्री पायात् पद्मा ॥२०॥
पद्माद्यर्च्या पायात् पद्मा ॥२१॥
ज्ञानस्प्रष्ट्री पायात् पद्मा ॥२२॥
राजस्प्रष्ट्री पायात् पद्मा ॥२३॥
सर्वांध्यक्षा पायात् पद्मा ॥२४॥
व्याधिघ्नी मा पायात् पद्मा ॥२५॥
दैत्यघ्नी मा पायात् पद्मा ॥२६॥
अब्भूहस्ता पायात् पद्मा ॥२७॥
योगिघ्येया पायात् पद्मा ॥२८॥
शम्भ्वाद्यर्च्यां पायात् पद्मा ॥२९॥
शान्त्यादिस्पृक् पायात् पद्मा ॥३०॥
श्रान्तिघ्नी मा पायात् पद्मा ॥३१॥
योगस्प्रष्ट्री पायात् पद्मा ॥३२॥
क्षान्त्यम्भोधि: पायात् पद्मा ॥३३॥
भद्रं दत्त्वा पायात् स्त्रोतॄन् ॥३४॥

Translation - भाषांतर

Last Updated : 2016-11-11T11:56:15.6930000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नसता

  • वि. १ अस्तित्वांत नसलेला ; अविद्यमान . हठे बाई कैसी धरुनि बससि गोष्टि नसती । - सारुह ६ . १२२ . २ खरी , प्रत्यक्ष नसलेली ; खोटी ; निराधार . हा कर्मभोग ओढवला सायासी । नसतेच विघ्न हे । - शनि ६८ . ईश्वर होतां पाठमोरा । नसतीच विघ्ने येती घरा । ३ अनावश्यक ; फाजील ; अवास्तव . तूं फार करितोसि टवाळी । नसतीच चढविली कळी । - शनि ७० . जसेः - नसता कारभार = उगाच लुडबुड करणे ; नसता खर्च = अवास्तव , उगाच आलेला खर्च ; नसता उपद्रव = कारण नसतां , स्वतःचा दोष नसतां झालेला त्रास . ४ नुकसानीचा ; तोट्याचा . जसेः - नसता उद्योग - धंदा - व्यवहार - व्यापार . ५ गरीब ; अकिंचन ; दरिद्री . ६ ( गरीबाच्या येथे गडीमाणसे नसतात . त्यास जर श्रीमंतांना पानसुपारी , मेजवानी इ० देण्याचा प्रसंग आला तर तो थट्टेने , उपरोधाने आपल्या अविद्यमान , लटक्याच गड्याला नसत्या म्हणून हांक मारुन करण्यास सांगतो अशा अर्थी ) नसणारा ; लटुपुटीचा ( साणूस , गडी ). अरे नसत्या ! गुडगुडी भरुन आण , राव बसले आहेत . - क्रिवि . वांचून ; विना . - शर . म्ह ० असल्याचे विकार नसल्यचे घोरंकार = श्रीमंतांना चैन कराविशी वाटते तर गरीबास काबाडकष्ट करावे लागतात . 
  • वि. अनावश्यक , अवास्तव , गरज नसताना , फाजील . 
  • p pr  of नसणें Not existent; not real. Uncalled for. 
  • नसता कारभार Meddling. 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

कोणती वस्तु खाण्यातून वर्ज्य अथवा तिचा त्याग केल्याने काय पुण्य किंवा फळ मिळते?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.