TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीकार्तवीर्यस्तुति:

श्रीकार्तवीर्यस्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीकार्तवीर्यस्तुति: [ रथोद्धता ]
रागपूर्णमतिदुर्लभेक्षणं रागहीनजनलभ्यापादुकम् ।
देवराजमुखकीर्रिंतश्रियं भावयामि कृतवीर्यवर्ष्मजम् ॥१॥
जीववासवजिदुक्तिवैभवं यत्पदार्चकतते: करधात्र्यौ ।
वारितानपकुप्छ्जताजरं भावयामि कृतवीर्यवर्ष्मजम् ॥२॥
इन्दिरेशरथपादरूपिणं नम्रदीनकरुणासुधार्णवम् ।
दारकोटिपरिरब्धविग्रहं भावयामि कृतवीर्यवर्ष्मजम् ॥३॥
हस्तिवाजिमुखमावितारकं भक्तपापकरिवंशमृगेन्द्रम् ।
दत्तदत्तपुरुयोगसम्पदं भावयामि कृतवीर्यवर्ष्मजम् ॥४॥
कान्रिधूतकनकाम्बुजोदरं कीरवर्णितविभूतिवैभवम् ।
अक्षरात्मपदसंस्पृगक्षरं भावयामि कृतवीर्यवर्ष्मजम् ॥५॥
कामिताखिलपदार्थदार्चनं बाहुजालकुसितामितश्रियम् ।
आत्मतत्त्वहृदयप्रकाशकं भावयामि कृतवीर्यवर्ष्मजम् ॥६॥
चिन्तनाप्यनिखिलावनीशतं सर्वलोककमनीयपादुकम् ।
आमयादिशतकोटिसंस्मृति भावयामि कृतवीर्यवर्ष्मजम् ॥७॥
दुर्जनासुहरशस्त्रसञ्चय - प्रोल्लसन्निजकराब्जसन्ततिम् ।
योगिचिन्त्यपदपङ्कसम्भवं भावयामि कृतवीर्यवर्ष्मजम् ॥८॥
अब्जयोनिगिरिजापतिप्रभं काम्यवैभवितारिमन्त्रकम् ।
चित्तशान्तिमुखसद्गुणप्रदं भावयामि कृतवीर्यवर्ष्मजम् ॥९॥
सन्नतालिसकलश्रमापहं तत्कृताघनिकरक्षमानिधिम् ।
जन्ममृत्युभयहृद् यमादिदं भावयामि कृतवीर्यवर्ष्मजम् ॥१०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:47.5070000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

विडा-विडा उचलणें

  • पूर्वी एखादी महत्वाची कामगिरी कोणास सांगावयाची झाली म्हणजे राजा दराबारांत विडा मांडून तो कोणासहि उचलण्यास आव्हान देत असे व जो मनुष्य तो विडा उचलील त्यानें ती कामगिरी पतकरली असें समजण्यांत येत असे. यावरुन प्रतिज्ञा करणें 
  • एखादी गोष्ट करण्याचें अंगावर घेणें. ‘ त्यांनीं ज्याच्या रक्तानें नाहाण्याबद्दल विडा उचललेला आहे ते कोण ? ’ -उषःकाल. ‘ विडा पैजेचा उचलूं नको. ’ -अफला. ‘ अमका म्हणतो आजपासून चहा सोडला, तमक्यानं विडासुद्धां खायचा नाहीं असाच विडा उचलला. ’ -एकच प्याला. ‘ कल्पनेच्या बाहेर नाश फजीति झाल्यावांचून राघोबाला पेशवाई देण्याचा विडा उचललेले इंग्रज, पेशव्यांच्या बरोबर तहकरण्यास तयार झाले नाहींत. ’ -V.S. २.१७८. 
RANDOM WORD

Did you know?

सोळा मासिक श्राद्धें कोणती ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.