संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीजमदग्निस्तुति: ॥

श्रीजमदग्निस्तुति: ॥

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


मतिशोधकाय विरतिप्रियात्मने
सुरपूजिताय  हृतरुग्जरादये ।
जितशक्रजीवन [ जीव ] धनवाक्प्रदायिने
करुणार्णवाय जमदग्नये नम: ॥१॥
अहिभोगतल्पगिरिजेशरूपिणे
करिमुख्यदाय नतपापनाशिने ।
कनकप्रभाय शुकगीतकीर्त्तये
परमार्थदाय जमदग्नये नम: ॥२॥
निखिलेष्टदाय पुरुषार्थदायिने
नृपतित्वदय परतत्त्वरूपिणे ।
त्रिजगन्नुताय ज्वरमुख्यहापिने
असुरा [ दनुजा ] न्तकाय जमदग्नये नम: ॥३॥
अभयप्रदाय मुनिवन्दिताङ्घ्रये
भृगुपुङ्गवाय शममुख्यदायिने ।
श्रमवारकाय यममुख्यदायिने
अघमर्षणाय जमदग्नये नम: ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP