TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीइन्द्रस्तोत्रम्

श्रीइन्द्रस्तोत्रम्

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीइन्द्रस्तोत्रम् [ शालिनी ]
भक्तश्रेणीकाङ्क्षिताशेषवस्तुव्रातस्पर्शासक्तकल्पावनीज ।
आधिव्याधिक्लेशसम्पूर्णताभाक्संसाराब्धे: कुम्भजाताव शक्र ॥१॥
पाकाद्यादिक्रव्यभुक्प्राणसंहृद्वज्रभ्राजत्स्वीयहस्ताम्बुजात ।
लोकप्राण स्वीयभोज्याम्बुधृत्षट्पादन्यक्कृच्छीर्षजाताव शक्र ॥२॥
पीयूषांशुस्वीयवाहाच्छबर्हक्षीरभ्रान्तिश्राणिवस्त्रावृताङ्ग ।
पादाम्भोजद्वन्द्वनम्रावलीनां सर्वाभीष्टस्पर्शतुष्टाव शक्र ॥३॥
श्रीपौलोमीमेनकोर्वश्यहल्यारम्भामुख्यस्वान्तकाम्याङ्गरम्य ।
पारावाराधीशघस्रेशवाभूर्वाय्वग्न्यादिस्वर्गिनम्याव शक्र ॥४॥
स्वीयाज्ञालीपालहव्याट्कृतान्ताबीशाकब्जिश्राद्धदेवादिदेव ।
कृत्स्नप्राणिव्रातकल्याणसिद्धयै कृत्तक्षोणोघर्तृपक्षाव शक्र ॥५॥
कृच्छ्रक्लेशक्षीणधैर्यातिदीनप्राणम्र लीप्रेमिकारुण्यसिन्धो ।
स्वर्णाशेषाहङ्कृतिच्छेददक्ष वर्णभ्राजन्नैजकायाव शक्र ॥६॥
भक्तिश्रद्धानम्रलोकावलीनां संसाराब्धे: पारदानव्रताढ्य ।
भूयोजन्मानुष्ठितासङ्ख्यपपव्रातोच्छेतृस्वप्रसादष्व शक्र ॥७॥
वाणीनाथस्वर्णपक्षस्ववाहश्यामग्रीवानुग्रहोद्रेकपात्र ।
काणादाक्षस्वाङ्घ्रिमुख्योक्तशास्त्रप्रज्ञापूरस्प्रष्ट्टपादाव शक्र ॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:45.7700000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

weak current

 • = light current 
RANDOM WORD

Did you know?

भीमा माहात्म्य हा ग्रंथ उपलब्ध होइल का?
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.