संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
सुभद्रास्तुति:

श्रीरुक्मिणी - सुभद्रास्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


विजितेन्द्रियाशयलभ्यपादयुगे तदन्यसुदुर्लभे
पदपद्मभक्तजराकुमुत्युहरे सुरावलिवन्दिते ।
स्मृतिलेशलभ्यकुबेरजीवतिरस्कृदर्थवच:पदे
हृदि रुक्मिणीवसुदेवजे कलये कृपारसशेवधी ॥१॥
रदनावलाश्वमुखप्रदाङ्घ्रिनती क्षमाधृदुरोजनी
भुजगेशशायिकलत्रसाकभवे हृतानमदंहसौ ।
शुकमुख्यगीतानिजापदानपदे कनत्कनकच्छवी
हृदि रुक्मिणीवसुदेवजे कलये कृपारसशेवधी ॥२॥
पुरुषार्थपूगवितारणस्मरणे नतेप्सितदायिके
वसुधाधिपत्यमुखस्पृशिप्रवणे विबोधिततत्त्वके ।
ज्वरमुख्यसर्वविधामयालिहरे समस्तजगत्प्रभू
हृदि रुक्मिणीवसुदेवजे कलये कृपारसशेवधी ॥३॥
जितधीविकारविचिन्तितस्वपदे वितीर्णवराभये
शमदान्तिमुख्यसमस्तसद्गुणदे गिरीशमुखादृते ।
प्रणतत्पराघपरम्परासहने श्रमव्रहवारिके
हृदि रुक्मिणीवसुदेवजे कलये कृपारसशेवधी ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP