TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीसरस्वती ( प्रभासपत्तन ) स्तुति

श्रीसरस्वती ( प्रभासपत्तन ) स्तुति

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीसरस्वती ( प्रभासपत्तन ) स्तुति [ ताटङ्क: ]
विहितानन्तनतावलिरक्षे कृष्णबलोद्भवमुखविनुते
प्रणतजनेप्सितहस्त्यश्वादिप्रापकनैजकटाक्षलवे ।
निर्व्याजामितकरुणासागरपश्चिमसागरसंयुक्ते
जय जय भगवति पाहि सरस्वति करुणां कुरु मयि पादनते ॥१॥
नीराग्याप्ये नतसम्मददे विद्याव्रातवितारिपदे
उरगाधिपमुखगोचरविभवे विधिधरमुखनुतनिजपादे ।
नतजनताशापूरणदीक्षे त्रिदिवालयचयकान्तिनताङ्घ्र
जय जय भगवति पाहि सरस्वति करुणां कुरु मयि पादनते ॥२॥
कामं तूर्णं श्राणितपदनतकामितसम्पन्मुखकामे
षड्रिपुशैलाहङ्कृतिशातकदम्भोलिव्रतचरणनते ।
वाणीशाच्युतगौरीशार्च्ये निर्हेतुकृपाजनिभूमे
जय जय भगवति पाहि सरस्वति करुणां कुरु मयि पादनते ॥३॥
एणाङ्काननबिम्बाधरमुखतनुलावण्यावयवनिधे
काणादादिनयव्रजदायिनि पुरुकारुण्यसुधाजलधे ।
शोणाम्वुजनिभयत्पादार्चासुलभे साम्प्रताविसुखे
जय जय भगवति पाहि सरस्वति करुणां कुरु मयि पादनते ॥४॥
ॐजपतत्परविषयपराड्मुखयोगारूढव्रजसुलभे
कायविराजत्कान्तिपराजितकोटिशशाङ्काहङ्कारे ।
इहपरलोकप्रह्लादप्रदकर्मोचितपावनसलिले
जय जय भगवति पाहि सरस्वति करुणां कुरु मयि पादनते ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:13.6170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नानावटी

 • पु. १ सराफ . २ जगत्शेट . नाणे - णा वटी पहा . 
RANDOM WORD

Did you know?

यज्ञोपवीत ( जानवे ) म्हणजे काय? त्याला किती दोरे असतात? त्याच्या गाठीला काय म्हणतात
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.