TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
स्तुति:

नवरत्नमालिका - स्तुति:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीद्वारकाशारदापीठाधिष्ठितश्रीधरणिगुरुश्रीत्रिविक्रमार्य - नवरत्नमालिका - स्तुति: [ रुचिरा ]
मनोमलव्रजमलिनालिदुर्लभा -
न्विरागिताञ्चितसुलभाङ्घ्रिसेवनान् ।
तपोमुखद्रविणजनैर्नमस्कृतां -
स्त्रिविक्रमाभिधधरणीगुरून्भजे ॥१॥
गिरिश्रिया सपदिजिताङ्गिर:प्रभू -
धनाधिपीकृतनिजपत्सकृन्नतीन् ।
जरारुजाकुमरणमुख्यकृन्तनां -
स्त्रिविक्रमाभिधधरणीगुरून्भजे ॥२॥
कृपासुधाजलनिधिमानसाम्बुजा -
न्गिरीन्द्रजागिरिशपरायणाशयान् ।
करीश्वरप्रमुखरमाप्रदानतीं -
स्त्रिविक्रमाभिधधरणीगुरून्भजे ॥३॥
सरीसृपप्रमुखगरादिभीहरा -
ञ्छरीरभाजितपुटपाकभर्मकान् ।
समस्तदुष्कृतिहपदाम्बुजस्मृती -
स्त्रिविक्रमाभिधधरणीगुरून्भजे ॥४॥
सरोजनु:प्रभवचतुर्भुजावनी -
धरावनीधरतनुजाधवाकृतीन् ।
प्रकाशितश्रुतिमतमुख्यतत्त्वकां -
स्त्रिविक्रमाभिधधरणीगुरून्भजे ॥५॥
नराधिपीकृतनिजपादुकार्चका -
न्धराभुवर्मुखलघुतामतिप्रदान् ।
ज्वरादिमाखिलविधरोगनाशकां -
स्त्रिविक्रमाभिधयतिभूपतीन्भजे ॥६॥
निराकृतप्रणातमनोमलीमसा -
न्कराम्बुभूधरवरवेणुदण्डकान् ।
परास्तधीविकृतियमिव्रजेडितां -
स्त्रिविक्रमाभिधधरणीगुरून्भजे ॥७॥
उमारमोदितजननीपदाम्बुज -
प्रसाददाखिलविघमन्त्रशेवधोन् ।
शमादिषङ्गुण्मणिसंस्पृशिप्रियां -
स्त्रिविक्रमाभिधधरणीगुरून्भजे ॥८॥
श्रभावलीहृतिपटुपादपूजना -
न्क्षमानिधिस्वहृदयनीरसंभवान् ।
यमादिभिर्जितयमभीकृतानतां -
स्त्रिविक्रमाभिधधरणीगुरून्भजे ॥९॥

Translation - भाषांतर

Last Updated : 2016-11-11T11:55:56.3030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पोहणारा बुडतो, लिहिणारा चुकतो, शाहणा नडतो, खेळणारा पोळतो

 • जो एखादें कार्य करतो तोच त्यामध्यें चुकी करण्याचा संभव असतो. ज्यानें कांहीं केलेंच नाहीं त्याच्या हातून चूकहि होत नाहीं. अकर्त्या मनुष्यास कांहींसच महत्त्व नसतें. 
RANDOM WORD

Did you know?

श्रावण महिन्यांत महादेवाच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक कां करावा? त्याचे पुण्य काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.