TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
अथश्री सीतारघूत्तमतनुस्तोत्रम् ॥

अथश्री सीतारघूत्तमतनुस्तोत्रम् ॥

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


अथश्री सीतारघूत्तमतनुस्तोत्रम् ॥ [ वसन्ततिलका ]
रागादिदोषकलिलाशयदुर्लभाङ्घ्री
वैराग्यराजदमलाशयलभ्यपादौ ।
पीयूषभोजिततिदैत्यवरार्चिताङ्घ्री
सीतारघूत्तमतनू कलयामि चित्ते ॥१॥
श्रीगीर्जितामरमहीशगुरुत्वराजत् -
पादारविन्दमधुकृन्निजचित्तपद्मौ ।
भक्तव्रजापमृतिरोगजरादिहार्चौ
सीतारघूत्तमतनू कलयामि चित्ते ॥२॥
कारुण्यसिन्धुनिजमानसवृत्तिपूगौ
हस्तीन्द्रवाजिपृतनामुखदानदक्षौ ।
पादाश्रिताघभसितीकृत्सक्तचित्तौ
सीतारघूत्तमतनू कलयामि चित्ते ॥३॥
भोगीन्द्रवर्ण्यविभवाङ्घ्र्यपदानलेशौ
शारीरकान्तिहृतभर्मपयोददर्पौ ।
भक्ताखिलेप्सितवितारककल्पवृक्षौ
सीतारघूत्तमतनू कलयामि चित्ते ॥४॥
शङ्खाभयेष्टदरथाङ्गधरस्वहस्तौ
धर्मार्थकामभवपाशविमोक्षदार्चौ ।
चिन्तान्धकारविनिवारकचण्डरश्मी
सीतारघूत्तमतनू कलयामि चित्ते ॥५॥
वागम्बिकासरसिजासनपर्वतेश -
वर्ष्मोद्भवाविधुधरादिसमर्चिताङ्घ्री ।
फुल्लाम्बुजाततुलसीदलमुख्यपूज्यौ
सीतारघूत्तमतनू कलयामि चित्ते ॥६॥
कृत्ताङ्घ्रिपङ्कजनतासुरचित्तवृत्ती
शान्ताशयाखिलविकारविभाविंताङ्घ्री ।
नम्राखिलामयनिकृन्तनसक्तचित्तौ
सीतारघूत्तमतनू कलयामि चित्ते ॥७॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:13.9600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गठडी होणें-वळणें

  • १. गुंडाळले जाऊन गठ्ठा होणें 
  • हातपाय एकत्र होऊन बांधले जाणें 
  • चलनवलन बंद पडणें 
  • हालचाल करतां येईनासे होणें. २. हतबल, शक्तिहीन, निराश्र्चित होणें 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

भावाला राखी बांधण्यामागील धार्मिक अथवा भावनिक महत्व काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site