TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
अथश्री सीतारघूत्तमतनुस्तोत्रम् ॥

अथश्री सीतारघूत्तमतनुस्तोत्रम् ॥

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


अथश्री सीतारघूत्तमतनुस्तोत्रम् ॥ [ वसन्ततिलका ]
रागादिदोषकलिलाशयदुर्लभाङ्घ्री
वैराग्यराजदमलाशयलभ्यपादौ ।
पीयूषभोजिततिदैत्यवरार्चिताङ्घ्री
सीतारघूत्तमतनू कलयामि चित्ते ॥१॥
श्रीगीर्जितामरमहीशगुरुत्वराजत् -
पादारविन्दमधुकृन्निजचित्तपद्मौ ।
भक्तव्रजापमृतिरोगजरादिहार्चौ
सीतारघूत्तमतनू कलयामि चित्ते ॥२॥
कारुण्यसिन्धुनिजमानसवृत्तिपूगौ
हस्तीन्द्रवाजिपृतनामुखदानदक्षौ ।
पादाश्रिताघभसितीकृत्सक्तचित्तौ
सीतारघूत्तमतनू कलयामि चित्ते ॥३॥
भोगीन्द्रवर्ण्यविभवाङ्घ्र्यपदानलेशौ
शारीरकान्तिहृतभर्मपयोददर्पौ ।
भक्ताखिलेप्सितवितारककल्पवृक्षौ
सीतारघूत्तमतनू कलयामि चित्ते ॥४॥
शङ्खाभयेष्टदरथाङ्गधरस्वहस्तौ
धर्मार्थकामभवपाशविमोक्षदार्चौ ।
चिन्तान्धकारविनिवारकचण्डरश्मी
सीतारघूत्तमतनू कलयामि चित्ते ॥५॥
वागम्बिकासरसिजासनपर्वतेश -
वर्ष्मोद्भवाविधुधरादिसमर्चिताङ्घ्री ।
फुल्लाम्बुजाततुलसीदलमुख्यपूज्यौ
सीतारघूत्तमतनू कलयामि चित्ते ॥६॥
कृत्ताङ्घ्रिपङ्कजनतासुरचित्तवृत्ती
शान्ताशयाखिलविकारविभाविंताङ्घ्री ।
नम्राखिलामयनिकृन्तनसक्तचित्तौ
सीतारघूत्तमतनू कलयामि चित्ते ॥७॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:13.9600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नरककुंड

  • n  A common term for eightyfour pits prepared in hell for the damned. An opprobuious term for the womb. 
RANDOM WORD

Did you know?

देवाच्या दानपेटीत पैसे का टाकतात आणि देवाला नैवेद्य का दाखवतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.