TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीमदाञ्जनेयस्तव:

श्रीमदाञ्जनेयस्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीमदाञ्जनेयस्तव: [ म्रग्विणी ]
नैजपादाम्बुभूयुग्मभक्तयुल्लसन् -
मानसव्रातसर्वेष्टदस्वर्द्रुमम् ।
आञ्जनेयं भजे घोरसंसारभी -
कृन्तनैकप्रवीणप्रसादोत्करम् ॥१॥
अङ्घ्रिभक्तावलीचित्तमध्यस्थिता -
शेषकाम्यव्रजस्पर्शतुष्टाशयम् ।
आञ्जनेयं भजे देवदैत्यावली -
विस्मयश्राणकस्वीयदिव्याकृतिम् ॥२॥
रामभद्राभिधाकीर्त्तनश्रीपद -
स्तोत्रमुख्यात्तनित्योत्सवानन्दनम् ।
आञ्जनेयं भजे सर्वलोकावली -
नम्यनैजाङ्घ्रिपङ्कप्रजातद्वयम् ॥३॥
पादपङ्केरुहासक्तिमन्मण्डली
प्रेमितामुख्यरम्यस्वचित्ताम्बुजम् ।
आञ्जनेयं भजे कष्टकोटिव्यथां
क्लेशनिर्व्विण्णधीदीनकारुण्यधिम् ॥४॥
रामनामप्रभावाश्रयध्वंसित -
स्वाङ्घ्रिनम्रालिकार्त्तान्तभीत्यादिकम् ।
आञ्जनेय भजे जानकीराघव -
श्लाघितस्वीयशक्त्युल्लसद्विक्रमम् ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:56:02.9600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तणवरणे

 • अ.क्रि. ताणले जाणे ; ( पोट , पिशवी इ० ) रटाटून भरले जाणे ; तटतटणे . [ तणणे ] 
 • उ.क्रि. ( कों . ) जमीन भाजण्याकरितां तिच्यावर गवत , पाचोळा इ० ( तणावर ) पसरणे . [ तणवर ] 
RANDOM WORD

Did you know?

जपाची संख्या १०८ का ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.