TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तोत्र भारती कण्ठहारः|
श्रीज्ञानेश्वरस्तव:

श्रीज्ञानेश्वरस्तव:

स्वामि श्री भारतीकृष्णतीर्थ यांनी जी देवदेवतांवी स्तुती केली आहे, अशी क्वचितच् इतरांनी कोणी केली असेल.


श्रीज्ञानेश्वरस्तव: [ उपजाति: ]
श्रीरुक्मिणीविठ्ठलवर्ष्मसम्भवं
निवृत्तिसोपानविमुक्तिसोदरम् ।
तरङ्गिणीनीरनिवासलोलं
ज्ञानेश्वरं विष्णुनवाकृतिं भजे ॥१॥
निवृत्तिमार्गात् पविबोधलभ्य -
सोपानतो मुक्तिरिति प्रसिद्धयै ।
सोपानमुक्ती अनुजे निवृत्ति -
नाथोsग्रजो यस्य बुधं तमीडे ॥२॥
यतीन्द्रकायोद्भवतां स्वकीयां
निजोपनीतेर्विहितान्तरायाम् ।
ज्ञात्वा लुलायाननत: श्रुतीर्य:
संश्रावयामास बुधं तमीडे ॥३॥
आशी:प्रणामोभयकर्महीनता -
सिद्धे: कृते वैनहितां तु पत्रिकाम् ।
शून्या यथास्ते मतिलेशशून्यता
तथायमस्तीति विमुक्तिवर्णित: ॥४॥
योगशक्तिमहसा विभीषण -
दन्दशूकशयानिगृहीतम् ।
व्याघ्रयानमधिरुह्य समेतं
चाङ्गदेवमभित: क्षणमात्रात् ॥५॥
प्रत्युद्गमाय तरसा निजयोगशक्त्या
भित्तिं जिघाय समुपागतयोगिदर्पम् ।
हत्वा जगाद तदनुश्रुतिमस्तकोक्तं
तत्त्वं परं स्वभगिनीमुखतस्तमीडे ॥६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:52.4900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अकलदमा

  • न. ( ख्रि . ) रक्ताचें शेत . हें यरुशलेमाबाहेर सियोन डोंगराच्या दक्षिणेस आहे . यहुदा इस्कारयोत यास गुरुद्रोहाचा मोबदला म्हणून जो पैसा मिळाला त्याचें हें शेत विकत घेण्यांत आलें होतें ; म्हणून त्यास अकलदमा म्हणजे रक्ताचें शेत हें नांव पडलें . हल्लीं त्या ठिकाणास हक्क - एद - दम असें म्हणतात . त्यांच्या भाषेंत त्या शेताला अकलदमा म्हणजे रक्ताचें शेत असें नांव पडलें आहे . प्रेकृ . १ . १९ . मत्त . २७ . ३ . १० [ अँरे . हखल + दमा ] 
RANDOM WORD

Did you know?

जुळी मुले झाली असतां शांति करावी काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.