संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
लक्ष्मीपूजनम्

अथ वधूसहगृहप्रवेश: - लक्ष्मीपूजनम्

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


॥ श्री: ॥ अथ ज्योति:शास्त्रोक्ते शुभेदिने वधूवरौ यथाविभवंयानमारुह्य मंगलतूर्यैं:सह ॥ कनिक्रददित्यादि मांगलिकमंत्रघोषकैर्द्विजै:सहशुभे मुहूर्तेवधूंपाणौगृहीत्वा ॐ इहप्रियंप्रजयातेसमृध्यतामस्मि न्गृहेगर्हपत्यायजागृहि ॥ एनापत्यातन्वं संसृजस्वाधाजिव्रीविदथमावदाथ: ॥५२॥ इति मंत्रेणगृहं प्रविश्य प्रशस्तेआसने प्राङमुखावुपविशत: ॥ तत:सवधूकोवर: आचम्यप्राणानायम्य देशकालौनिर्दिश्य अनयानवोढया वध्वासह कृतगृह प्रवेशांगभूतं गणपतिपूजनपूर्वकं स्वस्तिपुण्याहवाचनं श्रीमहालक्ष्मीपूजनंच करिष्ये इतिसंकल्प्य गणपतिपूजनं पुण्याहवाचनंच कृत्वा कांस्यपात्रे सिततंदुलान्प्रसार्य तत्रस्वर्णशलाकया कुलदेवतानाम स्वेष्टं पत्न्या: स्थापनीयं नाम च विलिख्य तदस्तु० गृहावै० इत्यादिभि: प्रतिष्ठाप्य ॥ ॐ नामानितेशतक्रतोविश्वाभिर्गींर्भीरीमहे ॥ इंद्राभिमातिषाह्ये ॥ भुर्भूव: स्व: नामाधिष्ठात्र्यै महालक्ष्म्यै नम: ॥ इतिमहालक्ष्मींषोडशोपचारैर्यथाचारं संपूज्य लिखितक्रमेण नामवाचयेत् ॥ ततो ब्राह्मणा “ अविधवाभवेत्यादि ” आशीर्मंत्रान् पठेयु: ॥ इतिवधूसहगृहप्रवेश: ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP