संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
अथ वरस्य वधूगृहगमनम्

अथ वरस्य वधूगृहगमनम्

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


॥ श्री: ॥ वर: कृतनित्यक्रियोविधिवत्कृतस्वस्तिवाचन:ब्राह्मणै: सहसात्विकाहारंभुक्त्वाअभुक्त्वावा ईषद्धौतनवंश्वेतंसदशंपरेणाधृतं वस्त्रयुगुलंधृत्वालंकृत:स्रग्वीष्टदेवतां पित्रादींश्चनमस्कृत्य तैरनुमोदितोयथाविभवमश्वादियानमारुह्य धृतदितच्छत्र: स्वर्चितैर्ज्ञातिबांधवै: कनिक्रदज्जनुषमितिसुमंगलसूक्तपठनपरैर्ब्रह्मणै: पुरंध्रीभि: पूर्णकलशदर्पणकन्यापुष्पाक्षतदीपमालाध्वजलाजैर्मंगलगीततूर्यैश्चसह वधूगृहंगत्वा तदूद्वारदेशेप्राङमुख: स्थितो नीराजनपूर्णकुंभयुतै:पुरंध्रीजनै:प्रत्युद्यातोनीराजितोंत र्गृहंप्रविश्य तदंगणे मंडपाध:सोत्तरच्छदेहरितदर्भास्तीर्णे चतुष्पादभद्रपीठे प्राङमुखउपविशेत ॥ इतिवरस्य वधूगृहगमनम् ॥


Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP