संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
सभार्यस्यप्रवासेप्रसक्ते अग्निरमारोपविधि:

सभार्यस्यप्रवासेप्रसक्ते अग्निरमारोपविधि:

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


॥ नित्यकालहोमानंतरं ॥ अयंतेयोनिरित्यस्य गाथिनो विश्वामित्रोग्निरनुष्टुप् ॥ अग्निसमारोपणेवि० ॥ ॐ अयंतेयोनिर्क्रत्वियोयतोजातोअरोचथा: ॥ तंजानन्नग्न आसीदाथानो वर्धयागिर: ॥ अनेनैवाश्वत्थसमिधं प्रताप्याग्निसमारोहंतत्रभावयेत् ॥ यद्वा ॥ यातेअग्नेयज्ञियातनूस्तयेह्यारोहात्मात्मानम् ॥ अच्छावसूनि कृण्वन्नस्मेनर्यपुरूणि ॥ यज्ञोभूत्वायज्ञमासी दस्वांयोनि ॥ जातवेदोभुव आजायमान: सक्षयएहि ॥ इतिमंत्रेण पाणी प्रताप्य आत्मनिसमारोपयेत् ॥ इदं समारोपणंद्वादशरात्रपर्यंतमेवकुर्यात् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP