संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
विचार:

अथ द्विरागमन - विचार:

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


आघफ़ाल्गुनवैशाखे शुक्लपक्षे शुभेदिने ॥ गुर्वादित्यविशुद्धौ स्यान्नित्यंपत्नी द्विरागम: ॥ नीहारांशुयुगुत्तरादितिगुरुब्रह्मानुराधाश्विनी शक्रे भास्करवायुविष्णु वरुण त्वाष्ट्रे प्रशस्तेतिथौ ॥ कुंभाजालिगतेरवौ शुभकरे प्राप्तोदये भार्गवे जीवज्ञास्फ़ुजितां दिने नववधूवेश्मप्रवेश: शुभ: ॥ अत्र विशेष: - द्विरागमे षोडशवासरांतरे एकादशाहे समवासरेषु ॥ नचात्र ऋक्षं न तिथिर्न योगो न वारशुद्धयादि विचारणीयम् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP