संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
रजोदोषविचार:

रजोदोषविचार:

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


मेधातिथि: ॥ चौलेचव्रतबंधेचविवाहेयज्ञकर्मणि ॥ भार्यारजस्वलायस्यप्रायस्तस्यनशोभनं ॥ नांदीश्राद्धोत्तरंरजोषेतु कपर्दिकाकारिकासु - सूतिकोदक्ययो: शुद्धयै गां दद्याद्धोमपूर्वकम् ॥ प्राप्तेकर्मणिशुद्धि:स्यादितरस्मिन्नशुद्ध्यति अलाभेसुमुहूर्तस्यरजोदोषेचसंगते ॥ तत्कुर्यात्पाणिग्रहणमंगलं ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP