संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
कटिसूत्रधारणं भूम्युपवेशनम् विधि:

कटिसूत्रधारणं भूम्युपवेशनम् विधि:

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


॥ श्री: ॥ धरावराहावपिसंपूज्य पंचमे मासे धरायामुपवेशयेच्छिशुं ॥ शुभेह्निबद्ध्वा कटिसूत्रमैंदवक्षिप्रेंद्रमित्रध्रुवभैरसृग्बले ॥
पंचमेमासिशुक्लपक्षे ज्योति: शास्त्रोक्तशुभतिथ्यादौ पूर्वाह्णेस्वस्तिवाचनं कृत्वावराहपृथिवीगुरुदेवाद्बिजान्पूजयित्वाभूभागमुपलिप्यतत्रमंडलं कृत्वा शंखतूर्यादिमांगलिकध्वनौक्रियमाणेभूमौशिशुमुपवेशयेदेतैर्मंत्रै: ॥ *रक्षैनंवसुधेदेविसदासर्वगतंशुभे ॥ आयु:प्रमाणंनिखिलंनिक्षिपस्व हरिप्रिये ॥ अचिरादायुषस्त्वस्ययेकेचित्परिपंथिन: ॥ जीवितारोग्यवित्तेषुनिर्दहस्वाचिरेणतान् ॥ धारिण्यशेषभूतानांमातस्त्वमधिकाह्यासि ॥ कुमारं पाहि मातस्त्वंब्रह्मातदनुमन्यताम् ॥ इति ॥ ततोब्राह्मणान्पूजयित्वाशिषोवाचयित्वानीरजनाद्युत्सवंकुर्यात् ॥ एवंकुमार्याअपि ॥ इतिउपवेशनम् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP