संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
विवाहमंगलाष्टकम्

विवाहमंगलाष्टकम्

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


॥ श्री ॥ अविरलमदधाराधौत्रकुंभ: शरण्य: फ़णिवर वृतगात्र: सिद्धिसाध्यादिवंद्य: ॥ त्रिभुवनजनविघ्नध्वांतविध्वंसदक्षो वितरतु गजवक्त्र: संततं मंगलं व: ॥१॥ विघ्नेश नो विघ्नब्विदूरकारी निर्विघ्नकार्येसकलार्थसिद्धि: ॥ विघ्नेश्वरो विघ्ननरेशपूज्यो वधूवराभ्यां शुभमाददातु ॥२॥ यन्मंगलंत्रिदशमौलि किरीटरत्नं चंद्रप्रभापटल धौतपदांबुजस्य ॥ गौरीविवाहसमये शशिशेखरस्य तन्मंगलं भवतु वो विजयाय नित्यम् ॥३॥ आदौ पूजनतुष्टिदो गणपति: श्रीशारदासंयुत: ॥ पुण्याहोक्तविधान पूजितसुरा या मातृकाश्चाखिला: ॥ या नांदीमुखदेवता विधिनुता या मंडपेष्वर्चिता ॥ वैवाहोत्सव सावधानसमये कुर्यु: सदा मंगलम् ॥४॥ लक्ष्मीर्यस्य परिग्रह: कमलभू: सूनुर्गरुत्मांस्तथा ॥ पत्र चंद्रबिभीषणौ सुरगुरु: शेषस्तु शय्यासन: ॥ ब्रह्मांडं वरमंदिरं सुरगणा यस्य: प्रभो: सेवका: ॥ सत्रैलोक्यकुटुंबपालनपर: कुर्यात्सदा मंगलम् ॥५॥ आदित्यप्रमुखाश्च ये दिविचरास्तारागणैश्चंद्रमा: ॥ मेषाद्याअपि राशयो गणपति ब्रह्मेशलक्ष्मीधरा: ॥ गौर्याद्याखिलमातरोष्टवसव: शक्रश्चसप्तर्षयस्तेरक्षंतु युवां सदैव सगणा: कुर्यु:सदा मंगलम् ॥६॥ श्रीशंभु: कुशलं करोतु भवतां धाता प्रजानां सुखं ॥ दुर्गारुनाशं मुदा ॥ गंगां ते खलु पापहा निशिदिनं कुर्यात्सदा मंगलं ॥७॥ यावच्छंकर मौलिगा सुरनदी गौरीतदर्धांगगा ॥ यावत्प्रेमवती पयोब्धितनया यावत् दिनेश: शशी ॥ यावद्वेदपुराणशास्त्रमहिमा यावच्च विष्णुस्थिति: ॥ तावत्वं धनधान्यसंततियुतो कुर्यात्सदा मंगलम् ॥८॥ वधू वरयो: शुभं भवतु सावधान् ॥ इष्टदेवताकुलदेवताग्रामदेवताचिंतन सुमूहूर्तसावधान् ॥ लक्ष्मीनारायणचिंतनसुलग्नसावधान् ॥ ब्रह्मसावित्रीचितनसुलग्नसावधान् ॥ उमामहेश्वरचिंतनसुलग्नसावधान् ॥ जयघंटा शुद्धप्रमाणसुलग्नसावधान् ॥ अंत:पटदृढअसिजेसावधान् ॥ सुलग्नसावधान् ॥ सावधान् ॥ सावधान् ॥ तदेवलग्नंसु० ॥ इत्यादिसुमंगलपद्यानिपठेयु: ॥     ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP