संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
मंडपदेवतोत्थापनम्

मंडपदेवतोत्थापनम्

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


॥ तच्चस्थापनदिनात्समदिवसे प्म्चमसप्तमदिनयोश्च शुभं षष्ठदिनेविषमदिने चाशुभं । मंडपदेवतोत्थापनप्रयोगो विवाहप्रकरणेद्रष्टव्य: ॥ तत्रसंकल्पविशेष: उपनयनांगत्वेन स्थापितदेवतानां उत्थापनं मंडपोद्वासनं तदंगगणपतिपूजनं पुण्याहवाचनंच करिष्ये ’ शेषंविवाहवत् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP