संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
अथ द्वितीयतृतीयविवाह निर्णय:

अथ द्वितीयतृतीयविवाह निर्णय:

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


संग्रहे - प्रमदामृतिवासरादिन: पुनरुद्बाहविधिर्वरस्यच ॥ विषमेपरिवत्सरोशुभो युगुलेचापिमृतप्रदोभवेत् ॥ तृतीयाविवाहेनिषेधोमात्स्ये - उद्वहेद्रतिसिध्यर्थंतृतीयांनकदाचन ॥ मोहादज्ञानतोवापियदिगच्छेत्तुमानुषीम् ॥ नश्यतेवनसंदेहोगर्गस्यवचनंयथा ॥ इति ॥ संग्रहे - तृतीयां यदि चोद्वाहेत्तर्हि सा विधवा भवेत् चतुर्थादिविवाहार्थं तृतीयेर्कंसमुद्बसेत् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP