संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
संततिजनक विधानम्

संततिजनक विधानम्

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


ततोविधानं पुत्रीयमुपाध्याय: समाचरेत् ॥ कर्मांतेच क्रमं ह्येनमारभेत विचक्षण: ॥१॥
प्रजनार्थ महाभागा: पूजार्हा गृहदीप्तय: ॥ स्त्रिय: श्रियश्चगेहेषु न विशेषोस्ति कश्चन ॥२॥ यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता: ॥ यत्रैतास्तु न पूज्यंते सर्वातत्राsफ़ला: क्रिया: ॥३॥ संतुष्टोभार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च ॥ यस्मिन्नेवकुलेनित्यं कल्याणं तत्रवैध्रुवम् ॥४॥ यदिहिस्त्रीनरो चेत पुमांसं न प्रमोदयेत् ॥ अप्रमोदात्पुन: पुंस: प्रजनं न प्रवर्तते ॥५॥ ॥ मनु: ॥
पापकर्म कृतं किंचिद्यादितस्मिन्न दृश्यते ॥ नृपते तस्य पुत्रेषु पौत्रप्वपि च नप्तृष ॥
॥६॥ आहाराचारचेष्टाभिर्यादृशीभि: समन्वितौ ॥ स्त्रीपुंसौ समुपेयातां तयो: पुत्रोपि: तादृश: ॥७॥
ततोsपराण्हे षुमान् मासं ब्रह्मचारी सर्पि:स्निग्ध: सर्पिक्षीराभ्यां शाल्योदनं भुक्त्वा मासं ब्रह्मचारिणीं तैलस्निग्धां तैलमासोत्तराहारां नारीमुपेयाद्रात्रौ सामादिभिर्विश्वास्य विकल्पयेयं चतुर्थ्यां षष्टयामष्टम्यां द्वादश्यां चोपेयादिति पुत्रकाम: ॥ सुश्रुत.

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP