संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
अग्ने: प्रत्यवरोहणम् ( पुनरवतरणम् )

अग्ने: प्रत्यवरोहणम् ( पुनरवतरणम् )

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


तत्न प्रादुष्करणकाले ॥ अश्वत्थसमित्समारोपणपक्षे श्रोत्रियागारादग्निमाहृत्य संस्कृतेस्थंडिलेप्रतिष्ठाप्य ॥ ॐ प्रत्यवरोहजातवेद:पुनस्त्वंदेवेभ्योहव्यंवहन:प्रजानन् ॥ प्रजांपुष्टिंरयिमस्मासुधेह्यथाभवयजमानायशंयो: ॥ इति मंत्रेण तां समिधं निदध्यात् ॥ आत्मसमरोपपक्षे सर्वदाsस्पृश्यस्पर्शनं जलेनिमज्ज्य होमकाले आत्मसमारूढमाग्निमुच्छ्वासरूपेण प्रत्यवरोहेतिमंत्रेण लौकिकाग्नौ निदध्यात् ॥ एवंयथाधिकारमग्निंप्रतिष्ठाप्यपूर्ववज्जहुयात्  

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP