संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
कृत्यम्

अथ विवाहपूर्व - कृत्यम्

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


॥ श्री: ॥ वधूपितावरपिताचविवाहदिनात्पूर्वेद्यु: विवाहदिनएववा पूर्वाण्हेसपत्नीक:संस्कार्येणसहकृताभ्यंगस्नानोधृतमांगलिकवेष: कृतोपलेपनरंगमालिके प्रांगणेवस्त्राच्छादिते शुभासने प्राङमुखउपविश्य स्वदक्षिणेपत्नींतद्दक्षिणे संस्कार्यमुपवेश्य आचम्य प्राणानायम्येष्टदेवतां गुर्वादींश्च नमस्कृत्य देशकालौसंकीर्त्य ॥
कन्यादाता - ( पूर्वसंस्कारलोपेतु ) अमुकनाम्न्या: ममास्या: कन्यकाया: जातकर्मनामकरणसूर्यावलोकननिष्क्रमनोपवेशनान्नप्राशनचौल संस्काराणां लोपजन्यप्रत्यवायपरिहारार्थं प्रतिसंस्कारं पादकृच्छ्रं प्रायश्चित्तं चूडाकर्मणि अर्धकृच्छ्रं तत्प्रत्याम्नायगोनिष्क्रयीभूतयथाशक्तिरजतदानेनाहमाचरिष्ये ( गर्भाधानसीमंतयोर्लोपेतयोरप्यूह: ) तथा ममास्या: कन्यकाया; भर्त्रासह धर्मप्रजोप्रादनगृह्यपरिग्रह्यपरिग्रहधर्माचरणेष्वधिकारसिद्धिद्वारा
वरपिता - ममास्यअमुकशर्मण:पुत्रस्य दैवपित्र्यऋणापाकरणहेतुभूतधर्मप्रहोत्पादनसिद्धिद्वारा ॥
श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं विवाहसंस्काराख्यं कर्म करिष्ये ॥
तदंगभूतमद्य गणपतिपूजनं स्वस्तिपुण्याहवाचनं मातृकापूजनं नांदीश्राद्धं ग्रहानुकूल्यार्थं ग्रहयज्ञं मंडपप्रतिष्ठां कुलदेवतास्थापनं - पूजनंचकरिष्ये तैलहरिद्राधिष्ठात्रींच पूजयिष्ये इतिसंकल्प्य उक्तरीत्याकुर्यात् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP