संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
नवग्रहदानानि

नवग्रहदानानि

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


तत:कर्ताग्ने: पश्चादाचार्यर्त्विजउदङमुखान्संपूज्यदेशकालसंकीर्त्य ग्रहयज्ञस्यप्रतिष्ठासिद्ध्यर्थंश्रीसूर्यप्रीत्यर्थंइमांकपिलांरुद्रदैवत्याममुकगोत्रायामुकशर्मणे आचार्यायदक्षिणांसंप्रददेनममेत्युक्त्वा ॥ कपिलेसर्वदेवानां पूजनीयासि रोहिणी ॥ तीर्थदेवमयीयस्मादत:शांतिंप्रयच्छमे ॥ इतिपठेत् ॥१॥ एवमग्रे ॥ पुण्यस्त्वंशंखपुण्यानांमंगलानांचमंगलं ॥ विष्णुनाविधृतो नित्यमत:शांतिं० ॥ इति सोमाय शंखं० ॥२॥ धर्मस्त्वंवृषरूपेणजगदानंदकारक: ॥ अष्टमूर्तेरधिष्ठानमत: पाहि सनातन ॥ इति भौमाय वृषं ॥३॥ हिरण्यगर्भगर्भस्थंहेमबीजांविभावसो: ॥ अनंतपुण्यफ़लदमत:शांतिं० ॥ इतिबुधायहेम० ॥४॥ पीतवस्त्रयुगंयस्माद्वासुदेवस्यवल्लभं ॥ प्रदानात्तस्यवैविष्णोतत: शांतिं० ॥ इतिगुरवे पीतवस्त्रं० ॥५॥ विष्णुस्त्वमश्वरूपेण यस्मादमृतसंभव: ॥ चंद्रार्कवाहनांनित्यमत:शांतिं० ॥ इतिशुक्रायश्वं० ॥६॥ यस्मात्त्वंपृथिवीकृष्णाधेनु:केशवसंनिभा ॥ सर्वपापहरानित्यमत:शांतिं० ॥ इतिशनये कृष्णांगां० ॥७॥ यस्मादायसकर्माणि त्वदधीनानिसर्वदा ॥ लांगअलान्यायुधादीनितस्माच्छांतिं० ॥ इतिराहवेलोहं० ॥ यस्मात्त्वं छागयज्ञानामंगत्वेनव्यवस्थित: ॥ यानंविभावसोर्नित्यमत:शांतिं० ॥ इतिकेतवेछागं० ॥९॥ सर्वेषांवा गाव:गवामंगेषुतिष्ठुंतीति देया: ॥ सर्वेभ्योवासुवर्णं ॥ ततोविभवेसतिशय्यारत्नभूमिवस्त्रकांचनान्यपियथाश्रेद्धंदद्यात् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP