संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
पत्नी उपवेशलक्षणम्

पत्नी उपवेशलक्षणम्

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


आश्वलायन: ॥ चौलेच व्रतबंधेच विवाहे यज्ञकर्मणि ॥ पत्नीं दक्षिणत: कुर्यादन्यत्र वामत:स्मृता ॥१॥ कन्यादानं वृषोत्सर्गं तथा चोभयतोमुखिं अवक्षारणके वैच कुर्यात्तिष्ठचाविशत् ॥२॥ सव्ये पत्नी त्रिषुस्थाने पितृणां पादशौचने ॥ रथस्यारोहणे चैव ऋतुकाले तथैवच ॥३॥ सव्ये प्रक्षालयेत्पादौ पत्नी प्रक्षालनं ददौ ॥ नांदीमुखे च सोमे च मधुपर्के च दक्षिणे ॥४॥ सर्वकर्मेषु यज्ञे च पत्नी दक्षिणत: सदा ॥ आशीर्वादाभिषेके तु पत्नीरुत्तरतो भवेत् ॥५॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP