संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
अविधवेत्यादि आशीर्वचनमंत्रा:

अविधवेत्यादि आशीर्वचनमंत्रा:

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


॥ ॐ अविधवाभववर्षाणिशतंसाग्रंतुसुव्रता ॥ तेजस्वीचयशस्वी चधर्मपत्नीपतिव्रता ॥ जनयद्बहुपुत्रणिमाचदु:खंलभेत्क्वचित् ॥ भर्तातेसोमपानित्यंभवेधर्मपरायण: ॥ अष्टपुत्राभवत्वंचसुभगाचपतिव्रता ॥ भर्तुश्चैव पितुर्भ्रातुहृदयानंदिनीसदा ॥ इंद्रस्यतुयथेंद्राणीश्रीधरस्ययथाश्रिया ॥ शंकरस्ययथागौरीतद्भर्तुरपिभर्तरि ॥ अत्रेर्यथानुंसूयास्याद्वसिष्ठस्याप्यरुन्धंती ॥ कौशिकस्ययथासतीतथात्वमपिभर्तरि ॥ ध्रुवैधिपोष्यामयिमह्मंत्वादाद्बृहस्पति: ॥ मयापत्यांप्रजावतीसंजीवशरद:शतम् ॥     ॥     ॥
॥ इति विवाहसंस्कार: समाप्त: ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP