संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
अथ सीमांतपूजनम्

अथ सीमांतपूजनम्

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


॥ श्री: ॥ कन्यादाता देशकालौ संकीर्त्य करिष्यमाण कन्याविवाहांगभूतं सीमांते वरपूजनं करिष्ये तदंगं गणपतिपून वरुणपूजनंच करिष्ये इतिसंकल्प्य गणपतिं वरुणंच संपूज्य वस्त्रादिभिर्वरपित्रादीन् संपूज्यपादप्रक्षालनपूर्वकं वरं पूजयेत् कर्मसाद्रुण्यार्थंभूयंसीं दक्षिणां दत्वा विष्णुं नमेत् ॥ इति सीमांतपूजनम् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP