संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
ग्रहयज्ञावश्यकता ग्रहाणांप्रतिमावर्णादि च

ग्रहयज्ञावश्यकता ग्रहाणांप्रतिमावर्णादि च

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


॥ श्रीकाम: शांतिकामोवा ग्रहयज्ञसमाचरेत् ॥ वृष्टयायु:पुष्टिकामोवा तथैवाs भिचरन्नपि ॥१॥ यस्यग्रहोयदादु:स्थ:सतंयत्नेनपूजये त् ॥ ब्रह्मणैषांवरो दत्त:पूजिता पूजयिष्यथ ॥२॥ ग्र्हाधीनानरेंद्राणामुच्छ्राया:पतनानिच ॥ भावाभावौचजगतस्तस्मात्पूज्यतमाग्रहा: ॥३॥ ग्र्हाणां नामानि - सूर्य:सोमोमहीपुत्र:सोमपुत्रोबृहस्पति: ॥ शुक्र:शनिश्चरोराहु:केतुश्चेतिग्रहा:स्मृता: ॥१॥ ग्रहाणांमूर्तय: वा प्रतिमा: - ताम्रकात्स्फ़टिकाद्रक्तचंदनात्स्वर्णकादुभौ ॥राजतादयस:सीसात्कांस्यात्कार्याग्रहा:क्रमात् ॥१॥ ग्रहमूर्तिकरणप्रकार :- पद्मासन:पद्मकर: पद्मगर्भसमद्युति: ॥ सप्ताश्वरसंस्थश्चद्विभुज:स्यात्सदारवि: ॥१॥ श्वेत: श्वेतांबरधरो दशाश्व:श्वेतभूषण: ॥ गदापाणिर्द्बिबाहुश्च कर्तव्योवरद: शशी ॥२॥ रक्तमाल्यांबरधर: शक्तिशूलगदाधर: ॥ चतुर्भुजोमेषगमो वरद: स्याद्धरासुत: ॥३॥ पीतमाल्यांबरधर: कर्णिकारसमद्युति: ॥ खङगचर्मगदापाणि: सिंहस्थोवरदोबुध: ॥४॥ देवदैत्यगुरूतद्वत्पीतश्वेतौचरुर्भुजौ ॥ वाहन: ॥ बाणबाणासनधर: कर्तव्योsर्कसुत: सदा ॥६॥ करालवदन: खडूगचर्मशूलीवरप्रद: ॥ नील:सिंहासनस्थश्च राहुरत्रप्रशस्यते ॥७॥ धूम्राद्बिबाहव: सर्वेगदिनोविकृतानना: ॥ गृध्रासनगतानित्यंकेतव: स्युर्वरप्रद: ॥८॥ सर्वेकिरीटिन: कार्यग्रेहालोकहितावहा: ॥ स्वांगुलेनोच्छ्रिता: सर्वेशतमष्टोत्तरंसदा ॥९॥ ग्रहस्थापनदिशा - मध्येतुभास्करंविद्याल्लोहितंदक्षिणेनतु ॥ उत्तरेणगुरुं विद्याद्बुधंपूर्वोत्तरेणतु ॥१॥ भास्करंविद्याल्लोहितंदक्षिणेनतु ॥ पश्चिमोत्तरत: केतुंस्थाप्यावैशुक्लतंडुलै: ॥ स्ववर्णैर्वापटेलेख्यागंधैर्मंडलकेषुवा ॥१॥ मंदोराहुस्तथाकृष्णौ धूम्रकेतुगुणान्चिदु: ॥ यथावर्णंप्रदेयानि वासांसिकुसुमानिच ॥५॥ गंधश्चबलयश्चैवधूपोदेयश्चगुग्गुल: ॥ कर्तव्यामंत्रवंतश्च चरव:प्रतिदेवता: ॥ नवग्रहप्रीत्यर्थनैवेद्यं - गुडीदनंरवेर्दद्यात्सोमाय घृतपायसं ॥ लोहितायहविष्यान्नं बुधाय क्षीरपौष्टिकं ॥॥ दध्योदनं गुरोर्दद्याच्छुक्रायचघृतौदनं ॥ मिश्रितंतिलमाषैश्चनैवेद्यंतुशनैश्चरे ॥ राहोर्मांसौदनंदद्याक्तेतोश्चित्रौदनंतथा ॥॥ पूर्वोक्तविविधनैवेद्याभावेयथालाभमोदनानि निवेदयेत् ॥


Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP