संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
व्रतचतुष्टय - संस्कारनिर्णय:

वेद - व्रतचतुष्टय - संस्कारनिर्णय:

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


॥ तानि महानाम्नीव्रत महाव्रतोपनिषदूव्रतगोदानव्रताख्यानिचत्वारिक्रमेण जन्मतस्त्रयोदशादिवर्षेषूत्तरायणेचौलोक्ततिथिनक्षत्रवारादिषु कार्याणि अत्र विस्तृतप्रयोगा: कौस्तुभादौ स्वस्वगृह्येषु द्रष्टव्या: एतेषांलोपे प्रत्येकमेकैककृच्छ्रं चरित्वा गायत्र्या शताहुरीर्जुहुयात् त्रीन् षट् द्वादश वाकृच्छ्रान्कुर्यात् इत्यन्यत्र ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP