संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
श्रीसूक्तम्

श्रीसूक्तम्

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


॥ हरि: ॐ हिरण्यवर्णांहरिणींसुवर्णरजतस्रजां ॥ चंद्रांहिरण्मयीं लक्ष्मींजातवेदोमआवह ॥१॥ तामआवहजातवेदोलक्ष्मीमनपगामिनीं ॥ यस्याहिरण्यंविंदेयंगामश्वंपुरुषानहं ॥२॥ अश्वपूर्वांरथमध्यांहस्तिनादप्रबोधिनीं ॥ श्रियंदेवीमुपह्वयेश्रीर्मादेवीजुषतां ॥३॥ कांसोस्मितांहि रण्यप्राकारामार्द्रांज्वलंतींतृप्तांतर्पयंतीं ॥ पद्मेस्थितांपद्मवर्णांतामिहोपह्वयेश्रियं ॥४॥ चंद्रांप्रभासाम्यशसाज्वलंतीं श्रियंलोकेदेवजुष्टामुदारां ॥ तांपद्मिनीमींशरणमहंप्रपद्येsलक्ष्मीमेंनश्यतांत्वांवृणे ॥५॥ आदित्यवर्णेतपसोधिजातोवनस्पतिस्तववृक्षोथबिल्व: ॥ त्स्यफ़लानितपसानुदंतुमायांतरायाश्चबाह्याअलक्ष्मी: ॥६॥ उपैतुमांदेवसख:कीर्तिश्चमणिनासह ॥ प्रादुर्भूतोसुराष्ट्रेस्मिनकीर्तिम्रुद्धिंददातुमे ॥७॥ क्षुत्पिपासामलांज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहं ॥ अभूतिमसमृद्धिचसर्वांनिर्णुदमेगृहांत् ॥८॥ गंधद्वारांदुराधर्षांनित्यपुष्टांकरीषिणीं ॥ ईश्वरींसर्वभूतानांतामिहोपह्वयेश्रियं ॥९॥ मनस:काममाकूतिंवाच:सत्यमशीमहि ॥ पशूनांरोपमन्नस्यमायिश्री:श्रयतांयश: ॥१०॥ कर्दमेनप्रजाभूतामयिसंभवकर्दम ॥ श्रियंवासयमेकुलेमातरंपद्ममालिनीं ॥११॥ आप:स्रजंतुस्निग्धानिचिक्लीतवसमेगृहे ॥ निचदेसूर्यांहिरण्मयींलक्ष्मींजातवेदोमआवह ॥१३॥ आर्द्रांपुष्करिणींपुष्टिंपिंगलांपद्ममालिनीं ॥ चंद्रांहिरण्मयींलक्ष्मीजातवेदोमआवह ॥१४॥ तांमआवाहजातवेदोलक्ष्मीमनपगामिनीं ॥ यस्यांहिरण्यंप्रभूतंगावोदास्योश्वान् विंदेयंपुरुषानहं ॥१५॥ य:शुचि:प्रयतोभूत्वाजुहुयांदाज्यमन्वहं ॥ सूक्तंपंचदशर्चंचश्रीकाम:सततंजपेत् ॥     ॥     ॥     ॥     ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP