संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
संस्कार - निर्णय:

अथ नामकरण - संस्कार - निर्णय:

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


आश्वलायन गृह्यसूत्रे अ. १ खं १५ -- नामचास्मै दद्यु: ॥ “ घोषवदाद्यंतरस्त मभिनिष्ठानान्तं द्वयक्षरम् चतुरक्षरंवा युग्मानीत्येव पुंसाम्, अयुजानि स्त्रीणाम् ॥
जन्मतएकादशेद्वादशेवायथाचारंनियतदिनेवा नामकरणंकार्य ॥ नियतकाले पिविष्टिवैधृतिव्यतीपातग्रहणसंक्रांत्यमावास्याश्राद्धदिनेषुनकार्यं ॥ नियतकालेक्रियमाणेगुरुक्रास्तबाल्यवार्धकवक्रातिचारमलमासादिनिषेधोनास्ति ॥ नियतकालाति क्रमेतुज्योति:शास्त्रोक्तशुभेकालेकार्यं ॥ सर्वथात्रपूर्वाह्ण:प्रशस्त: ॥ षुष्यार्कत्रयमैत्रभेषुमृगभेज्येष्ठाधनिष्ठोत्तरादित्याख्येषुचनामकर्मशुभदेयोगेप्रशस्तेतिथौ ॥ अन्हिद्वादशकेतथाsन्यदिवसेशस्तंतथैकादशे ॥ गोसिंहालिघटेषुह्यर्कबुधयोजींवे शशांकेपिच ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP