संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
अथ समावर्तनसंस्कारनिर्णय:

अथ समावर्तनसंस्कारनिर्णय:

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


मनु: - गुरुणानुमत: स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि ॥ स्नानं नाम समावर्तनं तत्रोपनयनोक्तकाले समावर्तनमतिमुख्य: काल: तथापि मार्गशीर्षेविवाहप्रसक्तौदक्षिणायनेपिभवति ॥ अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विज: ॥ आश्रमेण विना तिष्ठन् प्रायश्चित्तीयते हि स: ॥ इतिनिषेधातिक्रमापत्ते: अन्येतुशुभदिनेसमावर्तनंकार्यमित्याहु: ॥ ब्रह्मचर्यदशायांदशाहासहुचोत्पादकसपिंडमृतौ समावर्तानात्तरं त्रिरात्रमध्येविवाहोनकार्य: ॥ कस्यचिन्मरणाभावे तु नविवाहे दोष: ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP