संस्कृत सूची|पूजा विधीः|षोडशसंस्कारः|
पारित्वेत्यादि सूत्रवेष्टनमंत्रा:

पारित्वेत्यादि सूत्रवेष्टनमंत्रा:

‘ संस्कार ’ हे केवळ रूढी म्हणून करण्यापेक्षां त्यांचे हेतू जाणून ते व्हावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. ज्यावेळीं एखाद्या घरांमध्यें शुभकार्य असते त्यावेळीं या गोष्टी सविस्तर माहीत असल्यास कार्य सुव्यवस्थित पार पडते असा अनुभव आहे.


ॐ परित्वागिर्वणोगिरsइमाभवंतुविश्वत: ॥ वृद्धायुमनुवृद्धयोजुष्टाभवंतुजुष्टय: ॥ तान्वोमहोमरुतएवयाव्नोविष्णोरपस्यप्रभृथेहवामहे ॥ हिरण्यवर्णान्ककुहान्यतस्रुचोब्रह्मण्यंत:शंस्यंराधईमहे ॥ दशावनिभ्योदश कक्ष्येभ्योदशयोक्त्रेभ्योदशयोजनेभ्य: ॥ स्दशाभीशुभ्योअर्चताजरेभ्यो दशधुरोदशयुक्तावहदूभ्द्य: ॥ तेअद्रयोदशयंत्नासआशवस्तेषामाधानंपर्येति हर्यतं ॥ तऊसुउस्यसोम्यस्यांधसोंशो:पीयूषंप्रथमस्यभेजिरे ॥ तेसोमादो हरीइंद्रस्यनिंसतेंशुंदुहंतोअध्यासतेगवि ॥ तेभिर्दुग्धंपपिवान्त्सोम्यंमध्विंद्रोवर्धतेप्रथतेवृषायते ॥ वृषावोअंशुर्नकिलारिषाथनेळावंत:सदमित्स्थनाशिता: ॥ रैवत्येवमहसाचारवस्थनयस्यग्रावाणोअजुषद्व्हमध्वरं ॥     ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP