मराठी मुख्य सूची|भारतीय शास्त्रे|योगशास्त्र|योगासने, बंध आणि क्रिया|

ऊर्ध्वधनुरासन २ *

प्रत्येक आसनाच्या नावानंतर एक चिन्ह * दिले आहे. हे चिन्ह आसनाचा सोपेपणा-अवघडपणा (तीव्रता) सुचवतात.
एक चिन्ह म्हणजे आसन करायला सोपे, दोन चिन्ह म्हणजे आसन करायला थोडे अवघड, तर तीन चिन्हे म्हणजे आसन करायला जास्त अवघड, हे आसन कोणी जाणकारांच्या मार्गदर्शनानुसारच करावे.


(चित्र क्र. ४८६)
पध्दती
(मध्यम श्रेणीतील अभ्यासकांकरिता)
१. पावलांमध्ये एक फूट अंतर ठेवून उभे राहा. तळहात कंबरेवर असू द्या.
२. ओटीपोटाचा भाग किंचित पुढे ढकला. (चित्र क्र. ४८३) श्वास सोडा. धड मागच्या बाजूने कमानीसारखे वाकवा. शरीराचा भार मांडया आणि पायांची बोटे यांवर येऊ द्या. (चित्र क्र. ४८४).
३. हात डोक्याच्या वर उभे करा आणि हाताचे पंजे जमिनीवर पडू द्या. (चित्र क्र. ४८५) ताबडतोब कोपरापाशी हात ताठ करण्याचा प्रयत्न करा व तळहात जमिनीवर टेका. (चित्र क्र.४८६) तळहात जमिनीला स्पर्श करीत असताना लगेच कोपरे ताठ केली नाहीत तर डोके जमिनीवर आपटण्याचा संभव असतो.
४. वरील स्थिती पक्की केल्यावर हात आणि पाय सरळ ताठ करा. (चित्र क्र.४८७)
५. हे आसन शिकत असताना एखादा मित्र किंवा भिंत यांचे सहाय्य घेणे बरे. भिंतीकडे पाठ करुन भिंतीपासून सुमारे तीन फूट अंतरावर ठेवा. पाटीची कमान करा आणि डोके भिंतीकडे न्या. हात डोक्याच्या पलीकडे न्या आणि तळहात भिंतीवर टेका. ओटीपोटाचा भाग अशा रीतीने पुढे न्या की शरीराचा भाग मांडयावर जाणवू लागेल. तळहात हळूहळू भिंतीच्या तळाकडे नेऊन जमिनीला स्पर्शू करा. पुन्हा उभे राहाताना भिंतीचा उपयोग अशाच तर्‍हेने कर. हे साधू लागले म्हणजे अर्धे अंतर वर येईपर्यंतच भिंतीचा आधार घ्या. आणि त्यानंतर हे आसन खोलीच्या मध्यभागी करायला शिका.

N/A

References : N/A
Last Updated : September 12, 2020

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP