मराठी मुख्य सूची|भारतीय शास्त्रे|योगशास्त्र|योगासने, बंध आणि क्रिया|
सालंब शीर्षासन २ *

सालंब शीर्षासन २ *

प्रत्येक आसनाच्या नावानंतर एक चिन्ह * दिले आहे. हे चिन्ह आसनाचा सोपेपणा-अवघडपणा (तीव्रता) सुचवतात.
एक चिन्ह म्हणजे आसन करायला सोपे, दोन चिन्ह म्हणजे आसन करायला थोडे अवघड, तर तीन चिन्हे म्हणजे आसन करायला जास्त अवघड, हे आसन कोणी जाणकारांच्या मार्गदर्शनानुसारच करावे.


(चित्र क्र. १९२)
पध्दती
१. सतरंजीची चौघडी जमिनीवर पसरा आणि तिच्याजवळ गुडघे टेकून राहा.
२. उजवा तळहात उजव्या गुडघ्याच्या बाहेरच्या बाजूला गुडघ्यालगत जमिनीवर टेका. डावा तळहात डाव्या गुडघ्याच्या बाजूला जमिनीलगत टेका. दोन्ही तळहात एकमेकांशी समांतर असावेत आणि बोटे सरळ डोक्याकडे रोखलेली असावीत. जमिनीवर टेकलेल्या तळहातांमधील अंतर खांद्यांमधील अंतरापेक्षा अधिक नसावे.
३. गुडघे डोक्याच्या दिशेला न्या आणि टाळू सतरंजीच्या मध्यभागी न्या.
४. डोके नीट टेकल्यानंतर गुडघे जमिनीपासून वर उचलून पाय सरळ ताणा. पायाची बोटे डोक्याच्या अधिक जवळ न्या. आणि पाठ ठेवून टाचा जमिनीवर दाबा.
५. पाठीच्या कण्याचा छातीच्या मागचा भाग छाती फुगवून ताणा आणि या स्थितीमध्ये काही सेकंद राहा. तीन-चार वेळा श्वास घ्या.
६. श्वास सोडा. जमिनीपासून एक हलकासा झोका घ्या आणि गुडघे वाकवून पाय जमिनीवर उचला. दोन्ही पावले जमिनीवरुन एकदम उचलली गेली पाहिजेत. ही स्थिती साधली म्हणजे पाय वरच्या दिशेने ताणा. श्वास सोडा. बोटे वर रोखलेली ठेवा. गुडघे आवळून धरा. शरीर तोलून धरा. (चित्र क्र. १९२)
७. या स्थितीमध्ये फक्त टाळू आणि दोन पंजे एवढेच जमिनीवर असतील. मनगटांपासून कोपरांपर्यंतचे हात जमिनीशी काटकोनात व एकमेकांशी समांतर असावेत. दंड जमिनीशी आणि एकमेकांशी समांतर असावेत.
८. सालंब शीर्षासन १ या शीर्षकाखाली तोल सांभाळू शकणार्‍या प्रगत अभ्यासकांसाठी दिलेल्या उर्वरित सूचनांप्रमाणे यानंतरच्या कृती करा.
९. बकासन ९ (चित्र क्र. ४१०), ऊर्ध्व कुक्कुटासन (चित्र क्र.४१९), गालवासन (चित्र क्र. ४२७ आणि ४२८) आणि कौंडिण्यासन (चित्र क्र. ४३८) इत्यादी अधिक कठिण आसने शिकण्याची पूर्वतयारी म्हणून शीर्षासनाचा हा प्रकार उत्तम रीतीने साध्य होणे आवश्यक आहे.

N/A

References : N/A
Last Updated : September 10, 2020

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP