मराठी मुख्य सूची|भारतीय शास्त्रे|योगशास्त्र|योगासने, बंध आणि क्रिया|
गरुडासन *

गरुडासन *

प्रत्येक आसनाच्या नावानंतर एक चिन्ह * दिले आहे. हे चिन्ह आसनाचा सोपेपणा-अवघडपणा (तीव्रता) सुचवतात.
एक चिन्ह म्हणजे आसन करायला सोपे, दोन चिन्ह म्हणजे आसन करायला थोडे अवघड, तर तीन चिन्हे म्हणजे आसन करायला जास्त अवघड, हे आसन कोणी जाणकारांच्या मार्गदर्शनानुसारच करावे.


(चित्र क्र. ५६)
गरुड हे विष्णूचे वाहन मानले जाते; शुभ्र चेहरा, बाकदार चोच, लाल पंख आणि सोनेरी शरीर असे त्याचे वर्णन केले जाते. शिवाय गरुड म्हणजे पक्ष्यांचा राजा.

पध्दती
१. ताडासनात उभे राहा. (चित्र क्र. १) उजवा गुडघा वाकवा.
२. डावा पाय उजव्या गुडघ्याच्या वर उजव्या मांडीपर्यंत आणा आणि डाव्या मांडीची मागची बाजू उजव्या बाजूच्या पुढच्या मांडीवर टेका.
३. नंतर डावे पाऊल उजव्या पोटरीच्या मागे अशा तर्‍हेने न्या की ज्यामुळे डावी नडगी उजव्या पोटरीला स्पर्श करील आणि डाव्या पायाचा आंगठा उजव्या घोटयाच्या आतल्या बाजूच्या जरा वर अडकवला जाईल. आता डाव्या पायाभोवती उजवा पाय लपेटला जाईल.
५. कोपर वाकवा आणि हात छातीच्या पातळीशी आणा. उजवे कोपर डाव्या दंडाच्या पुढल्या भागावर कोपराच्या सांध्यापाशी टेका. मग उजवा हात पुढून उजवीकडे न्या. आणि डावा हात मागून डावीकडे नेऊन तळहात जुळवा. आता उजव्या हाताभोवती डावा हात लपेटला जाईल. (चित्र क्र. ५६)
६. या स्थितीमध्ये सुमारे १५ ते २० सेकंद दीर्घ श्वसन करीत राहा. नंतर हात आणि पाय मोकळे करा. आणि पुन्हा ताडासनात या. (चित्र क्र. १)
७. डाव्या पायावर उभे राहून आणि उजवा पाय डाव्या पायाभोवती व उजवा हात डाव्या हाताभोवती लपेटून हे आसन पुन्हा करा. दोन्ही आसनांमध्ये सारखाच काळ रहा.

परिणाम
या आसनामुळे घोटयांना शक्ती येते आणि खांद्यांमधील ताठरपणा नाहीसा होतो. पोटर्‍यांच्या स्नायूंमध्ये येणार्‍या पेटक्यांवर हे आसन उपयोगी ठरते. पायांमध्ये येणारे पेटके आणि वेदना नाहीशा करण्यासाठी गरुडासन व पुढे वर्णन केलेली वीरासन (चित्र क्र. ८९) आणि भेकासन (म्हणजेच मंडूकासन) (चित्र क्र. १००) ही आसने उपयुक्त ठरतात.

N/A

References : N/A
Last Updated : September 09, 2020

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP