मराठी मुख्य सूची|भारतीय शास्त्रे|योगशास्त्र|योगासने, बंध आणि क्रिया|
एकपाद कौंडिण्यासन २ **

एकपाद कौंडिण्यासन २ **

प्रत्येक आसनाच्या नावानंतर एक चिन्ह * दिले आहे. हे चिन्ह आसनाचा सोपेपणा-अवघडपणा (तीव्रता) सुचवतात.
एक चिन्ह म्हणजे आसन करायला सोपे, दोन चिन्ह म्हणजे आसन करायला थोडे अवघड, तर तीन चिन्हे म्हणजे आसन करायला जास्त अवघड, हे आसन कोणी जाणकारांच्या मार्गदर्शनानुसारच करावे.


(चित्र क्र.४४२ आणि ४४३)
पध्दती
१. उजव्या दंडाच्या मागच्या बाजूवर उजवा पाय ठेवून विश्वामित्रासन (चित्र क्र. ४०३) करा.
२. श्वास सोडा. डावा तळहात जमिनीवर ठेवा. डोके आणि धड जमिनीकडे न्या. दोन्ही कोपरे वाकवा. शरीर जमिनीशी समांतर ठेवा. दोन्ही पाय ताठ पसरा. पायाची बोटे जमिनीपासून दूर ठेवा. शरीर तुम्हाला शक्य तितका अधिक वेळ हातांवर तोलून धरा. डावा पाय हा सरळ मागच्या बाजूला लांबवलेला आणि उजवा पाय हा सरळ उजव्या बाजूला लांबवलेला असेल. उजव्या मांडीची आतली बाजू उजव्या दंडाच्या मागच्या बाजूवर टेकलेली असेल. (चित्र क्र. ४४२ व ४४३)
३. हे आसन अतिशय मेहनतीचे आहे आणि ते चांगले येण्यासाठी चिकाटीने प्रयत्न करावे लागतील. श्वसन जलद आणि अवघड होऊ लागते. मान ताणा आणि डोके वर उचलून धरा.
४. डावा पाय जमिनीवर आणा. उजवा पाय उजव्या दंडावरुन काढून घ्या आणि काही काळ विसावा घ्या.
५. आता डावा पाय डाव्या दंडाच्या मागच्या बाजूवर आणि उजवा पाय सरळ मागे लांबविलेला, अशा रीतीने हे आसन दुसर्‍या बाजूने पुन्हा करा. दोन्ही बाजूकडील आसनांमध्ये सारखाच वेळ राहा.
६. प्रगत अभ्यासक एकपाद कौंडिण्यासन १ च्या (चित्र क्र. ४४१) पध्दतीला अनुसरुन सालंब शीर्षासन २ मधून (चित्र क्र. १९२) हे आसन करु शकतील. परंतु त्यांनी चित्र क्र. ४४४ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे एक पाय त्याच बाजूकडील दंडाच्या मागच्या बाजूवर ठेवावा आणि मग दोन्ही पाय ताठ आणि जमिनीशी समांतर ठेवून डोके वर उचलावे.
७. हे आसन दुसर्‍या बाजूने पुन्हा करा. आणि शीर्षासन २ मध्ये (चित्र क्र. १९२) पुन्हा जा. नंतर ऊर्ध्व धनुरासन (चित्र क्र. ४८६) करा. आणि ताडासनात (चित्र क्र. १) उभे राहा. किंवा विपरीत चक्रासन (चित्र क्र. ४८८ ते ४९९) करा.

परिणाम
या आसनामुळे हात, पोटातील अवयव आणि मांडयांचे स्नायू मजबूत बनतात.

N/A

References : N/A
Last Updated : September 12, 2020

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP