मराठी मुख्य सूची|भारतीय शास्त्रे|योगशास्त्र|योगासने, बंध आणि क्रिया|
उत्थित हस्तपादांगुष्ठासन *

उत्थित हस्तपादांगुष्ठासन *

प्रत्येक आसनाच्या नावानंतर एक चिन्ह * दिले आहे. हे चिन्ह आसनाचा सोपेपणा-अवघडपणा (तीव्रता) सुचवतात.
एक चिन्ह म्हणजे आसन करायला सोपे, दोन चिन्ह म्हणजे आसन करायला थोडे अवघड, तर तीन चिन्हे म्हणजे आसन करायला जास्त अवघड, हे आसन कोणी जाणकारांच्या मार्गदर्शनानुसारच करावे.


(चित्र क्र.२३)
उत्थित म्हणजे उचललेला. पादांगुष्ठ म्हणजे पायाचा अंगठा. एका पायावर उभे राहून दुसरा पाय पुढच्या बाजूला पसरुन पसरलेल्या पायाचा आंगठा धरुन आणि डोके त्या पायावर टेकवून हे आसन करावयाचे असते.

पध्दती
१. ताडासनात उभे राहा. (चित्र क्र.१)
२. श्वास सोडा आणि गुडघा वाकवून उजवा पाय वर करा. उजव्या हाताचा अंगठा, तर्जनी आणि मधले बोट यांनी उजव्या पावलाचा आंगठा घट्ट धरा.
३. डावा हात डाव्या पुठ्ठ्यावर ठेवा. आणि शरीर तोलून धरा. (चित्र क्र.२०) दोनदा श्वास घ्या.
४. श्वास सोडा. उजवा पाय पुढे ताणा आणि ओढा (चित्र क्र. २१) दोनदा श्वास घ्या.
५. या स्थितीमध्ये ठामपणे उभे राहाता आले म्हणजे उजवे पाऊल दोन्ही हातांनी पकडा आणि अधिक उंचीवर न्या. (चित्र क्र. २२) दोनदा श्वास घ्या.
६. आता श्वास सोडून उजव्या गुडघ्यापुढे प्रथम डोके, नंतर नाक आणि शेवटी हनुवटी टेका. (चित्र क्र. २३) या स्थितीत राहून काही वेळ दीर्घ श्वसन करा.
७. श्वास सोडा. हात मोकळे करा आणि उजवा पाय जमिनीवर आणून ताडासन करा. (चित्र क्र. १)
८. हेच आसन दुसर्‍या बाजूने करा. यावेळी उजवा पाय जमिनीवर ठेवून डावा पाय उंच करा.
९. क्र. ५ आणि क्र. ६ या स्थितींमध्ये तोल सांभाळणे कठीण असते. क्र. ४ च्या स्थितीवर उत्तम प्रभुत्व मिळवल्याखेरीज त्या स्थिती नीट करता येणार नाहीत.

परिणाम
या आसनामुळे पायाचे स्नायू सशक्त बनतात, आणि तोल सांभाळण्यामुळे शरीराला स्थिरता आणि समतोल लाभतो.

N/A

References : N/A
Last Updated : September 08, 2020

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP