मराठी मुख्य सूची|भारतीय शास्त्रे|योगशास्त्र|योगासने, बंध आणि क्रिया|
अधोमुख वृक्षासन *

अधोमुख वृक्षासन *

प्रत्येक आसनाच्या नावानंतर एक चिन्ह * दिले आहे. हे चिन्ह आसनाचा सोपेपणा-अवघडपणा (तीव्रता) सुचवतात.
एक चिन्ह म्हणजे आसन करायला सोपे, दोन चिन्ह म्हणजे आसन करायला थोडे अवघड, तर तीन चिन्हे म्हणजे आसन करायला जास्त अवघड, हे आसन कोणी जाणकारांच्या मार्गदर्शनानुसारच करावे.


(चित्र क्र. ३५९)
अधोमुख म्हणजे तोंड खालच्या दिशेला वळवलेला. वृक्ष म्हणजे झाड. आधुनिक व्यायामशास्त्रात याला ‘फुल-आर्म बँलन्स’ असे म्हणतात.

पध्दती
ताडासनात उभे राहा. (चित्र क्र. १) पुढे वाका आणि भिंतीपासून एक फूट अंतरावर तळहात जमिनीवर टेका. तळहातांमधील अंतर खांद्यांमधील अंतराइतके असावे. हात पूर्णपणे ताणलेले असावेत.
२. पाय माग न्या आणि गुडघे वाकवा. श्वास सोडा. पाय उचलून वर न्या. भिंतीच्या आधाराने तोल सांभाळा. जर हात भिंतीपासून लांब ठेवले तर जेव्हा पायांना भिंतीचा आधार दिला जातो त्या वेळी पाठीच्या कण्याला आलेला बाक फार मोठा असेल; त्यामुळे त्याच्यावर फार ताण पडेल. हात भिंतीपासून लांब ठेवले तर तोल सांभाळणेही कठीण जाईल. नेहमीप्रमाणे श्वसन करीत या स्थितीत एक मिनिट राहा.
३. भिंतीच्या आधाराने हातांवर तोल सांभाळण्यास शिकल्यावर पाय भिंतीपासून दूर ठेवा. नंतर हेच आसन खोलीच्या मध्यभागी करण्याचा प्रयत्न करा. पाय पूर्णपणे ताणून धरा. बोटे वर रोखलेली असू द्या. डोके जास्तीत जास्त वर उचलून धरा. (चित्र क्र. ३५९)

परिणाम
या आसनामुळे शरीराची समतोल वाढ होते. खांदे, दंड आणि मनगटे मजबूत बनतात आणि छाती पूर्णपणे विस्तारलेली जाते.

N/A

References : N/A
Last Updated : September 12, 2020

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP