मराठी मुख्य सूची|भारतीय शास्त्रे|योगशास्त्र|योगासने, बंध आणि क्रिया|
परिघासन *

परिघासन *

प्रत्येक आसनाच्या नावानंतर एक चिन्ह * दिले आहे. हे चिन्ह आसनाचा सोपेपणा-अवघडपणा (तीव्रता) सुचवतात.
एक चिन्ह म्हणजे आसन करायला सोपे, दोन चिन्ह म्हणजे आसन करायला थोडे अवघड, तर तीन चिन्हे म्हणजे आसन करायला जास्त अवघड, हे आसन कोणी जाणकारांच्या मार्गदर्शनानुसारच करावे.


(चित्र क्र. ३९)
परिघ म्हणजे दरवाजा बंद करण्यासाठी लावला जाणारा अडसर. या आसनात शरीर अडसरासारखे दिसते म्हणून त्याला हे नाव दिले आहे.

पध्दती
१. घोटे एकत्र जुळवून जमिनीवर गुढगे टेका.
२. उजवा पाय उजव्या बाजूला लांबवा आणि तो धड व डावा गुडघा यांच्या रेषेत ठेवा. उजवे पाऊल उजवीकडे वळवा, उजवा पाय गुडघ्याशी घट्ट आवळलेला असू द्या.
३. श्वास घेऊन हात लांब पसरा. (चित्र क्र. ३७) दोनदा श्वास घ्या.
४. श्वास सोडा. धड आणि उजवा हात लांबवलेल्या उजव्या पायाकडे वळवा. (चित्र क्र. ३८) उजव्या हाताचा कोंपरापुढील भाग आणि उजवे मनगट अनुक्रमे उजव्या पायाची नडगी आणि घोटा यांवर टेका. उजवा तळहात वर वळवलेला असूं द्या. आता उजवा कान उजव्या दंडावर टेकला जाईल. डावा हात डोक्यावरुन घ्या. आणि डावा तळहात उजव्या तळहाताशी जुळवा. आता डावा कान डाव्या दंडाला लागून राहील. (चित्र क्र. ३९)
५. या स्थितीत नेहमीप्रमाणे श्वसन करीत ३० ते ६० सेकंद राहा.
६. श्वास घ्या, धड आणि हात क्र. ३ च्या स्थितीला आणा. उजवा पाय वाकवून गुढगे जमिनीवर टेका. घोटे पुन्हा जुळलेले असू द्या.
७. उजव्या बाजूची कृती डाव्या बाजूने करीत सर्व आसन पुन्हा करा. दोन्ही बाजूंकडील आसनांचा वेळ सारखाच असू द्या.

परिणाम
या आसनामुळे ओटीपोटाचा भाग ताणला जातो. पोटाची एक बाजू ताणलेली असते तर दुसरी बाजू वळवली जाते. त्यामुळे पोटाचे स्नायू व अवयव सुस्थितीत राहतात आणि पोटावरील त्वचा सैल व पडवा निकोप राहते. पाठीच्या कण्याची कुशीकडे होण्याची हालचाल, पाठ ताठरण्याचा त्रास असलेल्या लोकांना सहाय्यकारी होते.

N/A

References : N/A
Last Updated : September 08, 2020

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP