TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्री स्वामी समर्थ|विविधविषयपर अभंग|
भक्तिपर अभंग.

विविध विषय - भक्तिपर अभंग.

श्री समर्थांनी दासबोध ग्रंथासोबतच गाथा रचून इतिहास घडविला आहे .


भक्तिपर अभंग.

४१० .

ज्यासी जैस असे भाव । त्यासी तैसा दिसे देव ॥१॥

प्रल्हादाचिया निर्धारी । खांबी प्रगटला निर्धारी ॥२॥

रामीरामदास पिसाळले माय । म्हणौनि मोकली धाय विषयजनु ॥३॥

४११ .

स्नानसंध्या टिळेमाळा । पोटी क्रोधाचा उमाळा ॥१॥

ऐसे कैसे रे सोंवळे । शिवतां होतसे ओंवळे ॥२॥

नित्य दंडितां हा देहो । परि फिटेना संदेहो ॥३॥

बाह्य केली झळफळ । देहबुद्धीचा विटाळ ॥४॥

नित्यनेम खटाटोप । मनी विषयाचा जप ॥५॥

रामदासी दृढभाव । तेणेविण सर्व वाव ॥६॥

४१२ .

कारण पाहिजे भाव । भावेचि पाविजे देव । देवासी लाघव । कामा नये रे ॥१॥

धुरु लेंकरुं भावे । अढळ केले देवे । देखिजे स्वभावे । तारांगणी रे ॥२॥

बाळ उपमन्यी । भावचि देखिला मनी । तयासि भोजनी ॥ क्षीरसिंधु रे ॥३॥

दास म्हणे सत्य वाचा । देव हा सकळांचा । परि तो भक्तांचा । वेळाइतु रे ॥४॥

४१३ .

सकळ कळा अकळ परमात्मा श्रीहरि । तो कोणे कळे तृप्ती कीजे ॥१॥

परेहूनि तो पर्ता परेश निर्गुण । तो कोण्या शब्दज्ञाने तृप्त० ॥२॥

प्रकृतीची धातमात न चले पै तेथे । तो कोण्या धातमाते तृ० ॥३॥

स्वये सामदेव वेडावला जेथे । तो कोण्या संगीतगीते तृ० ॥४॥

सकळ नाटकपण जेथे पै आटे । तो कोण्या नटनाट्ये तृ० ॥५॥

रामदास म्हणे भावे शरण जाये । तो आपण होऊनि राहे आपणापे ॥६॥

४१४ .

भक्तीविण ज्ञान त्या नांव अज्ञान । जाणती सज्ञान संतजन ॥१॥

पायाविणे थोर केले दामोदर । पावतां संहार वेळ नाही ॥२॥

तारुविण नाव तो नव्हे उपाव । ठाकवेना ठाव पैलथडी ॥३॥

रामदास म्हणे उपासनेविण । विश्रांति पावणे घडे केवी ॥४॥

४१५ .

भावेविण भक्ति भक्तिविण मुक्ति । मुक्तीविण शांति आढळेना ॥१॥

भावे भक्ती सार भक्ती भावे सार । पावे पैलपार विश्वजन ॥२॥

भावभक्तीविण उद्धरला कोण । यालागी सगुण भक्तीभाव ॥३॥

रामदास म्हणे दक्ष ज्ञानी जाणे । भक्तीइये खुणे पावईल ॥४॥

४१६ .

त्रैलोक्याचे सार वेदां अगोचर । मथुनी साचार काढियेले ॥१॥

ते हे संतजन सांगती सज्जन । अन्यथा वचन मानूं नये ॥२॥

जे या विश्वजनां उपेगासी आले । बहुतांचे जाले समधान ॥३॥

रामीरामदासी राघवी विश्वास । तेणे गर्भवास दुरी ठेला ॥४॥

४१७ .

संगति सज्जन कथा निरुपण । सगुणे निर्गुण पाविजेते ॥१॥

सगुणाची भक्ति केल्या होते मुक्ति । ऐसे वेदश्रुति बोलतसे ॥२॥

भक्तिविण ज्ञान कदा पाविजेना । हे वाक्य सज्जनाअंतरीचे ॥३॥

रामदास म्हणे साराचेंहि सार । सर्वांसी आधार भक्तिभाव ॥४॥

४१८ .

राम म्हणती जन । ते माझे सज्जन । तेथे तन मन । विगुंतले रे ॥१॥

प्रीति सांगतां न ये । सांगावे कोणासी काय । आणिक उपाय आढळेना रे ॥२॥

चकोरा चंद्रेवीण । सांगतां वाटतो शीण । चातका जीवन । अंतराळी रे ॥३॥

राघवांचोनी ओझे । अणु हि नावडे दुजे । दास म्हणे माझे । हे जीवन रे ॥४॥

४१९ .

भक्तीची आवडी भक्तचि जाणती । जया सीतापति सानुकूळ ॥१॥

सानुकूळ देव जया दृढ भाव । भावे देवराव पाविजेतो ॥२॥

राम अभयंकरे पावले निजखूण । रुद्र बिभीषण चिरंजीवी ॥३॥

तेहतीस कोटि देवां केली आटाआटी । पावला संकटी राम माझा ॥४॥

आकाशी मंडप घातला बाणजाळी । रावण समरंगणी त्रासियेला ॥५॥

देव तो श्रीराम आमुचा मूळपुरुष । त्याचे आम्ही वंश रामदास ॥६॥

४२० .

श्रीरामपायी उद्धरली शिळा । दिव्यरुप बाळा प्रगट जाली ॥१॥

पृथ्वी भस्म करी ऐसे हळाहळ । नामे सुशीतळ केले तया ॥२॥

राम अभयंकरे पावले निजखूण । रुद्र बिभीषण चिरंजीवी ॥३॥

तेहतिस कोटि देवां केली आटाआटी । पावला संकटी राम माझा ॥४॥

आकाशी मंडप घातला बाणजाळी । रावण समरंगणी त्रासियेला ॥५॥

देव तो श्रीराम आमुचा मूळपुरुष । त्याचे आम्ही वंश रामदास ॥६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-01-07T22:42:30.8130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

लस्कर

  • न. 
  • सैन्य ; फौज . 
  • सैन्य जेथे राहते तो भाग ; कँप ; गोट . - पु . नाखवा ; खलाशी ; किंवा लष्करांतील नोकर ; लास्कर . [ फा . लश्कर ] ( वाप्र . ) लष्करच्या भाकरी भाजणे - निष्कारण दुसर्‍याच्या उठाठेवी करणे ( पूर्वी सैन्य एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी जाई तेंव्हा त्या त्या ठिकाणीच्या लोकांना शिपायांच्या भाकरी भाजण्यासाठी लावीत ह्यावरुन हा वाक्प्रचार निघाला आहे ). पत्र धाडणारा खरोखरच जानकीबाईंच्या कळवळ्याचा होता की ... लष्करच्या भाकरी भाजणारा होता ? - रंगराव . लशकरगिरी , लश्करगिरी , लष्करगिरी - स्त्री . 
  • सैन्यांतील चाकरी ; शिपाईगिरी ; स्वारीवर जाणे . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

शंकराला अर्धी प्रदक्षिणा कां घालतात ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.