TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|श्री स्वामी समर्थ|विविधविषयपर अभंग|
संतसंग

विविध विषय - संतसंग

श्री समर्थांनी दासबोध ग्रंथासोबतच गाथा रचून इतिहास घडविला आहे .


संतसंग

२७४ .

आतां कोणी शरण जावे । सत्य कोणते मानावे ॥ध्रु०॥

नाना पंथ नाना मते । भूमंडळी असंख्याते ॥१॥

जपी तपी नाना हटी । मंत्रावळी लक्षकोटी ॥२॥

एक मुद्रा लावविती । एक आसन घालिती ॥३॥

एक दाविती देखणी । एक अनुहतध्वनि ॥४॥

एक नासाग्री लक्षिती । एक हृदयी दाविती ॥५॥

पिंडज्ञानी तत्त्वज्ञानी । योगाभ्यासी ब्रह्मज्ञानी ॥६॥

पंचाक्षरी धूम्रपानी । गोरांजनी उपोषणी ॥७॥

दुग्धाहारी फळाहारी । पर्णाहारी निराहारी ॥८॥

एक विभूति लाविती । एका प्रिय द्वारावती ॥९॥

एक औषधीप्रयोग । एक देती धातुयोग ॥१०॥

दंडधारी जटाधारी । एक बाळब्रह्मचारी ॥११॥

मौनी नग्न दिगंबर । पंचाक्षरी योगेश्वर ॥१२॥

एक जोशी आणि वैदिक । एक पंडित पुराणिक ॥१३॥

साधु संत मुनीश्वर । ऋषीश्वर कवीश्वर ॥१४॥

गाती हरिदास बागडे । नृत्य करिती देवापुढे ॥१५॥

एक म्हणती अवघे वाव । एक म्हणती अवघा देव ॥१६॥

एक कळोंचि नेदिती । एक दाटोनी सांगती ॥१७॥

एक कर्मीच तत्पर । एका कर्मी अनादर ॥१८॥

एक मानिती सगुण । एक मानिती पाषाण ॥१९॥

एकी केला सर्व त्याग । एक म्हणती राजयोग ॥२०॥

रामदास सांगे खूण । भक्तीविण सर्व शीण ॥२१॥

२७५ .

शरण जावे संतजनां । सत्य मानावे निर्गुणा ॥१॥

नानामती काय चाड । करणे सत्याचा निवाड ॥२॥

ज्ञाने भक्तीस जाणावे । भक्त तयास म्हणावे ॥३॥

रामीरामदास सांगे । सर्वकाळ संतसंग ॥४॥

२७६ .

संसार करावा सुखे यथासांग । परी संतसंग मनी धरा ॥१॥

मनी धरा संतसंगति विचारा । येणे पैलपार पाविजेतो ॥२॥

पाविजेतो याची प्रचीत पहावी । निरुपणी व्हावी अतिप्रीती ॥३॥

अतिप्रीती तुम्ही निरुपणी धरा । संसारी उद्धरा असोनियां ॥४॥

२७७ .

ज्या जैसी संगति त्या तैसीच गती । समागमे रीति सर्व कांही ॥१॥

सर्व कांही घडे संगतीच्या गुणे । साधूची लक्षणे साधुसंगे ॥२॥

साधुसंगे साधु होइजे आपण । देवदास खूण सांगतसे ॥३॥

२७८ .

कुग्रामीचा वास आयुष्याचा नाश । विद्येचा अभ्यास तेथे कैचा ॥१॥

तेथे कैंचा देव कैंचा तेथे धर्म । कैसे कर्माकर्म कळेचिना ॥२॥

कळेना परीक्षा चातुर्यमर्यादा । लागतसे सदा पोटधंदा ॥३॥

पोटधंदा नीच जनाची संगति । तेथे कैची गति विवेकाची ॥४॥

संतसंगे सुख रामीरामदासी । दास म्हणे स्थिति पालटावी ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-01-07T22:09:22.9100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कातवण

  • न. उकिरड्यावरील गवत काड्या वगैरे केरकचरा . ' कुंभाराची सून कातवणावर येणारच ' ( कातरणें ) 
RANDOM WORD

Did you know?

Why Cows are considered secred in Hinduism?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.