TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|वास्तुशास्त्रः|समराङ्गणसूत्रधार|
पुत्रसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः

पुत्रसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः

N/Aसमराङ्गणसूत्रधार हा भारतीय वास्तुशास्त्र सम्बन्धित ज्ञानकोशीय ग्रन्थ आहे, ज्याची रचना धार राज्याचे परमार राजा भोज (1000–1055 इ.स.) यांनी केली होती.


पुत्रसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः
N/Aअथ पृष्ठे हिमगिरेः शशाङ्कशुचिरोचिषि ।
सिद्धामरवधूभुक्तमणिमञ्जुगुहागृहे ॥१॥
विस्तीर्णासनमासीनं सर्वज्ञमथ संस्मृताः ।
आययुर्विश्वकर्माणं चत्वारो मानसाः सुताः ॥२॥
जयो विजयसिद्धार्थौ चतुर्थश्चापराजितः ।
तमुपागम्य शिरसा नेमुः प्राञ्जलयो मुनिम् ॥३॥
तानुवाच मुनिर्वत्सा विदितं वो यथा पुरा ।
वास्तुब्रह्म सदा विश्वं व्याप्नोति सकलं जगत् ॥४॥
धर्म्यं कर्म तदा स्वेष्टप्राप्त्यै लोकावनानि च ।
व्यवस्थाप्य चकारैष लोकपालश्च कल्पनाम् ॥५॥
अहमप्यमुना विश्वनाथेनाम्बुजजन्मना ।
लोकानां सन्निवेशार्थमादिष्टोऽस्मि स्वयम्भुवा ॥६॥
रम्याणि नगरोद्यानसभास्थानान्यथो मया ।
सुरासुरोरगादीनां निर्मितान्यात्मबुद्धितः ॥७॥
गत्वोर्वीं वैन्यनृपतेर्वत्साः प्रियचिकीर्षया ।
नगरग्रामखेटादीन् करिष्यामि पृथक्पृथक् ॥८॥
कार्ये त्वमुष्मिन् सकले मम विश्वसृजार्पिते ।
सम्यक्साहायकैर्भाव्यं भवद्भिरिति नः स्थितम् ॥९॥
यतस्त्रिभुवनालोकप्रोद्यतस्याब्जिनीपतेः ।
सहायतां तमश्छेदे कलयन्ति मरीचयः ॥१०॥
स्वयं करिष्येऽहमथो निवासाय पृथोः पुरीम् ।
विचित्रनगरग्रामखेटामतिमनोहराम् ॥११॥
भवन्तः पुनरागत्य चत्वारोऽपि चतुर्दिशम् ।
तांस्तान् निवेशान् कुर्वन्तु पृथग्जनकृताश्रयान् ॥१२॥
अन्तरेष्वध्वपाथोधिशैलानां सरितां तथा ।
विधातव्यानि दुर्गाणि नृपाणां भयशान्तये ॥१३॥
वर्णप्रकृतिवेश्मानि संस्थानानि च लक्ष्मभिः ।
विधेयानि प्रतिग्रामं प्रतिपूः प्रतिपत्तनम् ॥१४॥
तानित्थमात्मतनयानभिधाय सम्यक् ।
सारार्थभूतमपरिस्फुटतोज्झितं च ।
स्थानार्पितोरुभरनिर्वृतचित्तवृत्ति- ।
स्तूष्णीं प्रभासतनयो नयविज्जगाम ॥१५॥
इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीभोजदेवविरचिते समराङ्गणसूत्रधारापरनाम्नि वास्तुशास्त्रे विश्वकर्मणः पुत्रसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः  ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-11-26T04:43:21.0530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

निदान

  • न. १ मूळ , बीजभूत कारण ; प्रारंभीचे , आधीचे कारण . २ परिणाम ; अखेर ; शेवटची स्थिति , अवस्था ; निरुपाय , नाइलाजाची स्थिति ; निर्वाण . ना तरी असाध्य देखोनि व्याधि । अमृतासम दिव्य औषधि । वैद्य सूचि निरवधि । निदानींची । - ज्ञा २ . ८६ . हे दोन रुपये निदानास कामास येतील . ३ अगदी वरचे किंवा अगदी खालचे टोंक ; स्थिति ; अत्युच्च किंवा अति नीच परमावधि ; जास्तीत जास्त कमीतकमी ( रक्कम इ० ). त्या धोतरजोड्यास दाहा रुपये पडतील हे निदान सांगितले आहे , पाहिजे तर घ्या . ४ रोगपरीक्षा ; रोग कोणता याचे अचूक ज्ञान ; रोगनिरुपणविद्या . आयुर्वेदांत निदानाची पांच आंगे आहेत - पूर्वरुप , रुप , लक्षण , चिन्ह , अंत . तरी सरोगु काय जाणे । निदान रोगाचे । - ज्ञा ११ . ९० . राजवैद्याने राणीच्या आजाराचे निदान वर्तविले . ५ शेवट ; समाप्ति ; मरण . पै नित्य सेविला मी निदानी । सेवकु होय । - ज्ञा ८ . १३३ . - एभा १ . २३३ . [ सं . ] - क्रिवि . सरतेशेवटी ; अधिकांत अधिक किंवा कमीत कमी ( किंमत , अटी ); सर्वोपरांतिक ; किमानपक्षी . ह्या घोड्याला निदान शंभर रुपये घेईन . हे काम तुला लोटेल तंववर तूं लोट , निदान मी आहे . [ सं . ] 
  • ०चा वि. अडचणीच्या वेळेकरितां राखून ठेवलेला ; ऐन प्रसंगी उपयोगी पडणारा . नातरी असाध्य देखोनि व्याधी । अमृतासम दिव्य औषधि । वैद्य सूचि निरवधि । निदानींची । - ज्ञा २ . ८६ . ( समासांत ) निदानचा - सोबती - मित्र - मात्रा - चिकित्सा - उपाय - वाट इ० २ अखेरचा ; शेवटचा ; मरण प्रसंगीचा . निदानचा = प्रसंग - समय - किंमत निदानी सरतेशेवटी ; निर्वाणीच्या प्रसंगी ; निदानपक्षी . 
  • ०निदानची , निदानबाजू - स्त्री . शेवटची , अखेरची स्थिति . 
  • बाजू , निदानबाजू - स्त्री . शेवटची , अखेरची स्थिति . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मात स्त्रियांना उपनयनाचा धर्मसंमत अधिकार का नाही?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site